От КНСБ в открито писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и до енергийния министър Теменужка Петкова оспорват критиките към дейността на Националната електрическа компания (НЕК).

За недостига на ток, предлаган от НЕК, синдикалистите припомнят, че има лицензирани производители, които не търгуват на борсата - централите Марица З-Димитровград; Русе бл.4; Свищов; Варна; Биовет.

"Електроенергийни мощности има, но те предоставят електроенергия, водени само от финансовия си интерес, а се изисква от НЕК, както и от ТЕЦ Марица изток 2, като държавни дружества да предоставят електроенергия без съобразяване с икономическата логика. Напомняме, че в България формата на собственост, частна или държавна, е равнопоставена", пишат синдикатите в отговор на твърденията на работодателите.

Синдикатите не приемат искането за преструктурирането на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по производство и търговия с електрическа енергия. Те дават примери и с други страни, където има подобни структури - Енел в Италия, ЕВН в Австрия, ЕДФ във Франция и др.

Структурата на НЕК ЕАД със съответните дейности по обществена доставка, по производство и търговия не е в противоречие с европейското законодателство, има лицензи и осчетоводява всичко, пишат синдикатите.

"Бихме искали да напомним на АОРБ, че в нашата страна има специализирани органи, които определят дали се извършват престъпления и от какъв характер са. Всяко обвинение, че действа "Организирана престъпна група" е манипулативно и е недопустимо по този начин да се правят внушения за държавните дружества в частност и за електроенергийния отрасъл като цяло", отговарят от КНСБ на твърденията на Васил Велев.

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

При такъв НЕК не ни трябват врагове и конкуренция

Синдикатите твърдят, че от едрия бизнес в писмата си до горепосочените трима (Борисов, Дончев и Петкова) избирателно се анализират само високите ценови нива на електричеството, а се мълчи за периодите на постигнати ниски цени. В своето писмо синдикатите цитират други дни от борсовата търговия на ток "Ден напред", където цените са драстично ниски (според тях - б.р.). Синдикатите припомнят и че има частни дружества, които произвеждат ток, но не го предлагат на енергийната борса.

Те съпоставят количествата електроенергия, търгувани при високите ценови нива за двата дни - 08 и 09 май - 41 686 МВтч. Това количество представлява 1,8 % от средномесечното количество електроенергия за свободния пазар (2 299 443 МВтч) за регулаторния период 01.07.2018 - 30.06.2019 г. Според синдиката твърденията на АОРБ за пагубното влияние на борсовите цени на тока върху индустрията е неоснователно.

От КНСБ оспорват и твърдението, че цените на енергийната ни борса са по-високи от цените на борсите в "целия европейски съюз". Средните цени на борсата в България от 01 май 2019 г. до 10 май 2019 г. са по-високи само на 08 и 09 май (които се цитират от работодателите - б.р.), докато в останалите дни са по-ниски.

"Съзнателно или не се атакуват държавните дружества в енергетиката и се обвиняват в манипулиране на пазара на електроенергия", пишат синдикатите и изтъкват, че въгледобивната промишленост, производството на електроенергия, преноса. и снабдяването с ток също създават брутен вътрешен продукт.

От КНСБ уточняват твърдението на работодателите, че те създават 86 % от брутната добавена стойност в страната, че икономиката в България е: 67% услуги, 28 % индустрия и 5% селско стопанство.

Индустриалните области в страната са - Стара Загора, Софийска област, Враца и Габрово като в Стара Загора размерът на добавената стойност от индустрията на човек от населението е най-висок - 9 985 лв. Той идва от енергийните предприятия в Раднево и Гълъбово, а на територията на Враца е АЕЦ "Козлодуй", продължават със защитата си на енергийните предприятия от КНСБ.

Настояваме да се отчита и факта, че електроенергийния сектор заема значително място в икономиката на страната, в бругния вътрешен продукт и е основен фактор за сигурността на страната, пишат от синдикатите до премиера, вицепремиера и енергийния министър.

Красимир Дачев към НЕК: Няма губещ монополист

Красимир Дачев към НЕК: Няма губещ монополист

От енергийното министерство да вземат мерки очаква бизнесменът

За обвинението от АОБР, че НЕК предоставя малки количества ток на енергийната борса, от КНСБ твърдят, че становището е непрофесионално. "Недопустимо е, големите ВЕЦ да бъдат приравнявани към кондензационните базови мощности и да се отправят изисквания към тях за неограничено предлагане на енергия на борсата в рамките на инсталираната им мощност.

Всекидневно се прави баланс на електрическата енергия, в зависимост от състоянието на съоръженията, климатичните условия, промените в потреблението и на тази база се предлага електроенергия на борсата, уточняват от синдикатите.

"Преди да се отправят необосновани атаки е необходимо да се знае, че Водноелектрическите централи са основните балансиращи и регулиращи мощности в електроенергийната система на България. Участието им в резервирането и предоставянето на системни услуги е подчинено на изключително много ограничителни условия: приоритетност на електропроизводството съгласно Закона за водите; годишен ход на притоците в язовирите; технически характеристики и маневреност на хидротехническите съоръжения и на хидроагрегатите; необходимост от балансиране, регулиране и резервиране на електроенергийната система", пишат от КНСБ и изтъкват, че ВЕЦ-овете могат да работят без външно захранване.

В България има проблем с промишления ток - единственият консенсус между НЕК и бизнеса

В България има проблем с промишления ток - единственият консенсус между НЕК и бизнеса

Работодателите искат силни мерки и реформи в цялата енергийна система

Работата на ВЕЦ е изцяло подчинена на графиците за напояване, питейно и промишлено водоснабдяване, както и на екологичните нужди за овлажняване на речните корита, допълват от синдиката.

С откриването на енергийната борса дружествата от БЕХ имат нарастващ ангажимент към Европейската комисия да доставят от 300 МВт до 800 МВт на час на платформата "ден напред". Токът се осигурява солидарно от АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица изток 2 и ВЕЦ на НЕК и те спазват ангажимента си.

С тези аргументи от КНСБ отричат твърденията на работодателите и ги определят като нападки. Ние твърдим, че НЕК ЕАД като притежаващ лицензия за "Производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ" има адекватно поведение и управление, пишат от синдиката.

От КНСБ изтъкват и мерките за оптимизиране на разходите на държавните предприятия, които произвеждат ток.

Изтъкват, че 92,3 % от разходите на НЕК се формират от законови задължения, като най-голям дял заемат разходите за закупуване на електрическа енергия от обществения доставчик, които са 92,3 % от общите оперативни разходи. Дейността на НЕК е регулирана и закупуването на електрическа енергия не е по договорни цени, а по цени, определяни от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Според КНСБ, от общите оперативни разходи на НЕК, които са в порядъка на 3 126 милиона лева, едва 98 милиона лева, или 3,2 % са тези върху които може да се влияе. При приблизително 33 500 000 МВтч електроенергия, потребена в страната, това представлява 2,90 лв/МВтч, дават пример те.

Синдикатите питат как да се намалят тези разходи, при условие, че са за поддръжка и ремонт на ВЕЦ и ПАВЕЦ, на хидросъоръженията, на стените на големите язовири, които осигуряват сигурността на населението и на електроенергийната система.

От КНСБ оспорват и твърдението на едрия бизнес, че проблемите на енергетиката се прехвърлят към индустрията. Индустриалците получават значителна държавна помощ, която им се гарантира от Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Те плащат по-ниска цена за задължение към обществото,. Битовите потребители, дребния и част от средния бизнес плащат 36,75 лв/МВтч. Отстъпката за едрия бизнес е от 5,36 лв/МВтч до 36,75 лв/МВтч.

158,5 млн. лв. е предвидената държавна помощ от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за периода от 01 юли 2018 до 30 юли 2019 г.

Ако индустриалните потребители разчитат основно на пазар "ден напред" това е спекулативен подход и не отговаря на претенциите им за бизнес планиране, пишат от КНСБ. Всяка една външна намеса в определянето на борсовата цена само в полза на потребителите води до разрушаване на електроенергийния сектор, категорични са синдикатите.