Омбудсманът Мая Манолова проведе среща с изпълнителните директори на "американските централи". Повод за срещата е жалбата на представителите на бизнеса у нас - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Американските Марици печелят повече от наркобизнеса, скочиха работодатели

Американските Марици печелят повече от наркобизнеса, скочиха работодатели

Манолова иска нови договори с американските централи

Припомняме, в качеството си на работодатели и граждани представителите на бизнеса поискаха от омбудсмана да предприеме действия по отношение на договорите с "Ей и Ес ЗС Марица Изток 1" ЕООД и "Контур Глобал Марица Изток 3" АД за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия. На 2 април, преди малко повече от седмица, Манолова проведе среща с бизнеса. Тогава работодателите обявиха, че договорите с "американските централи" ощетяват непазарно както държавата, така и всички 3 600 000 български домакинства средно годишно с по 161 лева. Бизнесът скочи, че с договорите се предоставя неправомерно държавна помощ на "американските централи". За това работодателите сигнализират още от 2015 година, когато те сезираха и Европейската комисия по въпроса.

Днес омбудсманът чу позицията и на централите. В хода на срещата изпълнителният директор на "Ей и Ес България" Иван Цанков и изпълнителният директор на "Контур Глобал Марица Изток 3" Красимир Ненов припомниха историята на подписването на въпросните договори, с които се занимаваха няколко правителства. Директорите подчертаха и ползите от дейността им за обществото и направените инвестиции.

От срещата стана ясно, че "американските централи" имат готовност да трансформират договорите, така че да се запазят интересите хем на инвеститорите, хем на българските граждани, както и да излязат на свободния енергиен пазар. Изпълнителните директори допълниха и че в момента тече предварително проучване на договорите в Европейската комисия.

Работодателите договарят енергични стъпки срещу договорите с Американските централи

Работодателите договарят енергични стъпки срещу договорите с Американските централи

Потвърдено е запазване на средногодишната стойност на студения резерв от 500 МВт.

Манолова от своя страна изрази становище, че към момента държавните институции нямат единна, ясна и обоснована позиция по отношение действието на договорите. Нямало и откритост и прозрачност в действията им.

Според омбудсмана няма яснота по следните въпроси:

- направени ли са необходимите икономически, финансови и правни анализи относно действието на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия и за възможностите за тяхното прекратяване;

- какви действия са предприети и на какъв етап се намират, с цел гарантиране на обществения интерес;

- на какъв етап е процедурата, предприета от ЕК за одобряване на методика за компенсиране при прекратяване на договорите.

3 млрд.лв неустойки при разваляне на договорите с американските "Марици"

3 млрд.лв неустойки при разваляне на договорите с американските "Марици"

Теменужка Петкова увери, че се вземат всички мерки

По думите на Манолова е наложително да се даде отговор на тези въпроси, с оглед осигуряване на прозрачност в действията на институциите, както и предоставяне на информация относно това какви ще бъдат последиците за българските граждани при евентуално запазване или прекратяване действията на тези договори.

За да защити интересите на българските граждани, омбудсманът ще инициира среща между отговорните държавни институции - Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, КЕВР, НЕК, БЕХ и ЕСО, както и парламентарната комисия по енергетика, работодателските организации и ръководителите на "американските централите".

Делян Добрев: Има шанс за евентуална държавна помощ за американските централи

Делян Добрев: Има шанс за евентуална държавна помощ за американските централи

От БСП обещават подкрепа за разумните енергийни проекти