Международен счетоводен стандарт за съоръженията, изведени от експлоатация, предлагат от Националния оператор по управление на радиоактивни отпадъци. Това стана ясно по време на семинар, по повод 15 години от създаването на предприятието.

Очаква се с въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, България да има надеждно съоръжение за безопасно погребване на основните обеми РАО, генерирани досега.

Хранилището ще се намира край АЕЦ "Козлодуй" и ще бъде под институционален контрол за 300 години. Първият етап от строителството трябва да приключи през 2021 г.

Припомняме, в края на юли 2019 г. 10 български и румънски неправителствени организации с общо писмо предупредиха за сериозни проблеми с радиологичната безопасност на проекта за Национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Те искат да се спре финансирането на площадката.

Площадката Радиана е до българската АЕЦ "Козлодуй", на четири километра от река Дунав, до държавната граница с Румъния. 

Учение проверява как действа спасителната система на АЕЦ "Козлодуй"

Учение проверява как действа спасителната система на АЕЦ "Козлодуй"

Проиграват ситуации и в София град, Монтана, Враца и Плевен

На днешния семинар бяха представени девет теми, покриващи целия спектър от дейности на националния оператор по управление на генерираните на територията на България ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

Предсрочно е приключил първият етап от полагането на защитната льосоциментова възглавница на бъдещото национално хранилище за радиоактивни отпадъци, генерирани на територията на страната. Това подчерта главният инженер на специализираното поделение, ангажирано с изграждането му - Ира Стефанова.

Възглавницата е една от основните инженерни бариери срещу разпространението на радиоактивни вещества. Върху нея ще бъдат положени клетките на бъдещото съоръжение. Тя осигурява защита на съоръженията, съобразени с местните природни условия. В същото време проектът на хранилището е в съответствие с най-новите международни теоретико-инженерни постижения в тази специфична област, информираха от предприятието. 

След 2025 г. извеждат от експлоатация радиоактивното хранилище в Нови хан

След 2025 г. извеждат от експлоатация радиоактивното хранилище в Нови хан

Извеждането от експлоатация ще бъде поетапно

Специалистите обсъдиха и окончателно приключилият демонтаж на оборудването в машинната зала на спрените енергоблокове на АЕЦ "Козлодуй". Въпреки липсата на дълъг световен опит в тази област и особеностите на всеки отделен проект, свързан с демонтаж на енергийни мощности, българските експерти са следвали избраната стратегия за извеждане от експлоатация на блоковете до т.нар. "кафява поляна". 

Сроковете на програмата се спазват при всички условия на безопасност и това са констатирали от мониторинговата мисия на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Демонтажът е разчетен до 2030 г. Първата операция по реален демонтаж беше проведена през лятото на 2011 г., а процесът приключи тази есен, близо година по-рано от предвидения срок. 

Проф. Касчиев: АЕЦ „Белене“ означава по-скъп-ток, риск от авария и трупане на ядрени отпадъци

Проф. Касчиев: АЕЦ „Белене“ означава по-скъп-ток, риск от авария и трупане на ядрени отпадъци

Площадката е сеизмично опасна…

Според Маргарита Коркинова, финансов директор на предприятието, извеждането на радиоактивни съоръжения от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци, за разлика от всички други области, не е бракуване, а е дейност.

"Това често създава проблеми в подхода към осчетоводяването на дейностите, свързани с управлението на радиоактивни отпадъци. Установяването на единен подход към този проблем е актуален и необходим и затова нашето предприятие ще инициира проект, който да се превърне в основа на международен счетоводен стандарт в тази област", каза Коркинова. 

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

В района на АЕЦ "Козлодуй"

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" ДП РАО е създадено през 2004 г. със закона за Безопасно използване на ядрената енергия. Мисията на предприятието е безопасно управление на радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ "Козлодуй" и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието на територията на Република България.

Припомняме, Мониторинговата мисия на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се провежда на всеки шест месеца. Целта й е да установи реалния напредък на дейностите и проектите по извеждането, както и хода на изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноативни радиоактивни отпадъци, които се финансират безвъзмездно от Международен фонд "Козлодуй".

Фондът се финансира от Европейския съюз, както и от 10 страни донори - Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Средствата се администрират от ЕБВР.