След 2025 г. започва извеждането от експлоатация на хранилището за радиоактивни отпадъци в Нови хан. Това съобщи ръководителят на група "Извеждане на радиоактивни отпадъци" Елка Атанасова към ДП РАО по време на семинар в София, пише "24 часа".

Хранилището е специализирано поделение "Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци - Нови хан" /СП "ПХРАО-Нови хан"/. 

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

В района на АЕЦ "Козлодуй"

Извеждането от експлоатация ще бъде поетапно, защото обектите на площадката на СП "ПХРАО-Нови хан" са относително независими по разположението си, физическата, радиационната защита и мониторинга.

Сега се извършват дейности от подготвителния етап. В този етап се разработват нови технологии за демонтаж, обработка на отработени и закрити радиоактивни източници /ОЗРИ/. 

8 български и румънски организации срещу строежа на ядрено хранилище до Дунав

8 български и румънски организации срещу строежа на ядрено хранилище до Дунав

Препоръчват спиране на финансирането и избор на нов терен

Прави се и избор и доставка на опаковки за различните видове радиоактивни отпадъци /РАО/ и ОЗРИ съгласно крайната точка на тяхното управление. Разработват се и технологии за извличане на твърди радиоактивни отпадъци, биологични отпадъци, ОЗРИ и демонтаж на подземни хранилища

Започват плазмено изгаряне на отпадъците от АЕЦ "Козлодуй", било екологично

Започват плазмено изгаряне на отпадъците от АЕЦ "Козлодуй", било екологично

Това увериха от държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци"

По думите на Елка Атанасова извеждането от експлоатация ще става чрез извличане на радиоактивните отпадъци и ОЗРИ от хранилищните единици (надземни/подземни) с последващо сортиране, характеризиране, преработка, преопаковане, временно съхранение и превоз до съоръженията за дългосрочно съхраняване/погребване.

След демонтажа на подземните съоръжения ще бъде извършено радиационно обследване и възстановяване на освободените площадки

Съдът окончателно отхвърли жалбите срещу ОВОС за нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй"

Съдът окончателно отхвърли жалбите срещу ОВОС за нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй"

При екооценката са спазени всички процедури