Жените в рамките на Европейския съюз използват интернет по-малко отколкото мъжете. 77% от жените на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж седмично през 2016 г. в сравнение с 81% от мъжете на същата възраст.

Това показват данни за използването на интернет от новата дигитална публикация "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет", изготвена от Евростат и националните статистически институти на държавите членки в ЕС.

Статистически портрет на живота на жените и мъжете в Европа

Статистически портрет на живота на жените и мъжете в Европа

Мащабният проект показва различията между мъжете и жените в държавите членки на ЕС

Според статистическия портрет жените в ЕС използват интернет повече за участие в социалните мрежи, а мъжете предпочитат да четат новини.

Делът на жените, които четат новини онлайн е по-малък в сравнение с този на мъжете. 68% от жените и 72% от мъжете, използвали интернет през последните три месеца на 2016 година, са чели новини в новинарски онлайн сайт.

Около 40% и от двата пола използват интернет за телефонни разговори. Процентът е почти равен и при използването на мрежата за интернет банкиране - 58% от жените и 60% от мъжете.

86% и от двата пола използват интернет за изпращане и получаване на електронна поща, а 21% - търсят нова работа онлайн.

30% от българчетата никога не са ползвали интернет

30% от българчетата никога не са ползвали интернет

Изоставаме от процеса на дигитализация, притеснен Пламен Димитров

Снимка 318763

Източник: НСИ

Според данните 65% от жените в ЕС, които използват интернет, участват в социалните мрежи. Процентът при мъжете в този показател е 61%.

При онлайн пазаруването мъжете са малко по-активни от жените. През 2016 година 65% от жените в ЕС, използвали интернет, са пазарували онлайн в сравнение с 67% от мъжете.

Съществува по-сериозна разлика обаче в това какво точно пазаруват двата пола. Много повече жени отколкото мъже купуват дрехи по интернет - 68% от жените избират облеклото си онлайн. За сравнение - 56% от мъжете пазаруват дрехи дигитално. За сметка на това 31% от мъжете купуват електронно оборудване онлайн, спрямо 17% при нежния пол.

По-малка е разликата при закупуването на филми онлайн. 26% от мъжете в ЕС предпочитат да закупят филм по интернет, спрямо 20% от жените.

Снимка 318764

Източник: НСИ

Българите масово пазаруват онлайн дрехи, техника и почивки

Българите масово пазаруват онлайн дрехи, техника и почивки

40 % от потребителите купуват онлайн по няколко пъти месечно