Няма да се разпродават активите на БДЖ във връзка със запора на сметките на дружеството от кредиторите, съобщиха от БДЖ.

Отговорът на дружеството идва по повод публикации в медиите, според които БДЖ ще разпродава 25 мотриси и 1 200 вагона. Това не е истина, разпродажба на активи на националния железопътен превозвач няма да се извършва, подчертават от БДЖ.

Запорираха 40 млн. лв. от сметките на БДЖ
Обновена

Запорираха 40 млн. лв. от сметките на БДЖ

Транспортното министерство търси решение, за да не се спира дейността на БДЖ

От дружеството обясняват, че действително двама от кредиторите по втория облигационен заем са подали иск в Софийски градски съд (СГС) за 40 млн. лв. от главница по заема срещу "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. След решение на СГС искът е одобрен частично в размер на 20 млн. лв. в полза на облигационерите, вследствие на което са запорирани сметки на дружеството.

Вторият облигационен заем, който е в размер на 240 млн. лв., е взет през 2007 г. за рефинансиране на стари задължения към различни институции и за извършване на текущи ремонти на товарни вагони. Заемът реално не е бил наложителен за извършването на дейността на дружеството, пиша от БДЖ.

До момента остатъкът на задълженията по заема е в размер на 103 млн. лв.

31 млн. лв. получава БДЖ от правителството

31 млн. лв. получава БДЖ от правителството

За погасяване на задължения по Втория облигационен заем, сключен през 2007 г.

Облигационерите са в законното си право да изискат дължими средства по съдебен път. Решението на СГС и временният запор на сметките на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД няма да затруднят функционирането на дружеството към настоящия момент, в случай, че бъде намерено решение на възникналата ситуация в краткосрочен план, допълват от националния железопътен превозвач.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски е информиран своевременно за ситуацията, вследствие на което той е уведомил Министерство на финансите и е поискал активиране на държавната помощ, за която има одобрение от ЕК.

Очаква се решение от Министерство на финансите.

БДЖ спасени от силата, която управлява държавата

БДЖ спасени от силата, която управлява държавата

Атакували БДЖ заради вътрешна свада между частни дружества