Правителството одобри Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2020 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Жените получават средно с около 14% по-ниски заплати от тези на мъжете у нас

Жените получават средно с около 14% по-ниски заплати от тези на мъжете у нас

Разликата намалява с 3% за последните 10 години

Документът отразява участието на жените на пазара на труда, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, както и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред приоритетните области са още борбата с насилието, основано на пола и промяната на обществените стереотипи спрямо жените и мъжете.

Броят на заетите на възраст 15 и повече навършени години през 2020 г. е 3,121 млн. души. Статистиката показва, че безработните на възраст 15 - 64 навършени години през 2020 г. са били 166 100 души, спрямо 170 800 души през 2018 г. Коефициентът на безработица при населението на 15-64 навършени години през 2020 г. е 5,2%, като за жените той е 4,8 %, а за мъжете - 5,5 процента.

85% от българите „за“ еднакви заплати за двата пола, само 1/5 от жените обаче са доволни от своята

85% от българите „за“ еднакви заплати за двата пола, само 1/5 от жените обаче са доволни от своята

67% от сънародниците ни са чували за проблеми с намирането на работа от майки на малки деца

Отчетена е и дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет, който е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.