След излизане в Държавен вестник на промените в Закона за банковата несъстоятелност, докладът на "Аликс партнърс" може да да бъде публикуван от синдиците на банката.

Законовите промени, които позволяват да се оповести доклада за източването на Корпоративна търговска банка, вече са в сила.

В днешния брой на "Държавен вестник" са публикувани измененията в Според законовите промени, в 7-дневен срок от подписването на договора с международна компания за разследване на банкови фалити или анекси към него информацията се публикува на български език, цитира и БНР.

В момента докладът на "Аликс партнърс" е достъпен за четене от народните представители на английски език. От международна компания подчертаха при предоставянето на доклада им в парламента, че не признават като легитимен нито един превод на български език. Това обаче се отнасяше за доклада, предоставен за четене в секретната секция на парламента.

Според текстовете в закона, в 7-дневен срок от подписването на договора и/или анекси и приложения към него, синдикът обявява на страницата си в интернет информация за изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени.

"Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада", гласят промените в Закона

Въпреки че промените влизат в сила след изготвянето на доклада за източването на КТБ, в текста е уточнено, че той се отнася и за договори, сключени преди изменението на закона.