Максималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст трябва да се увеличава, така че все повече хора, чиито пенсии са ограничени от "тавана", да получат действителния размер на техните пенсии. Това посочват от КНСБ в своя позиция.

В контекста на Бюджет 2020 г. Синдикатът настоява за увеличение на максималната пенсия, независимо че равнището на максималния осигурителен доход няма да расте.

КНСБ искат 1.270 млрд. лв. в Бюджет 2020 за увеличение на заплатите

КНСБ искат 1.270 млрд. лв. в Бюджет 2020 за увеличение на заплатите

КНСБ предлагат увеличение на дневното минимално обезщетение от 9 на 12 лв.

За да се постигне ръст на максималната пенсия, КНСБ предлага догодина размерът й да се определи на база 45% от максималния осигурителен доход от 3000 лева. Това означава от 1 юли най-високата пенсия в страната да се установи на ниво от 1350 лв., уточняват от Синдиката.

По данни на КНСБ предложението ще обхване 40 500 души, сред които близо 28 000 човека, на които в момента действителният размер на пенсията е "отрязан" от тавана. Ако предложението на КНСБ се приеме, почти половината от тези 28 000 души ще получават действителния размер на пенсиите си.

От Синдиката изтъкват, че са необходими допълнителни под 28 млн. лв., за да бъде осъществено искането им. Според експертите на Конфедерацията в планираните приходи има достатъчно резерви, така че синдикалните предложения да се реализират.

Таванът на пенсиите става 1200 лв.

Таванът на пенсиите става 1200 лв.

От 1 юли 2019 година