Публичното оповестяване на намерения за промени в пенсионното осигуряване, които не са били предварително обект на сътрудничество и консултации със социалните партньори, е недопустимо и в разрез с утвърдените международни и европейски норми и практики. Това заявяват от КНСБ по повод информацията от последните дни за варианти за повишаване размера на пенсиите до края на настоящата и за следващата година.

Те посочват, че признават правото на политиците да обсъждат различни варианти за повишаване на пенсиите, но настояват това да става при спазване на изискванията на закона и на ангажиментите, поети от правителството с Националното тристранно споразумение от 17 юни тази година.

Според КНСБ единственият справедлив подход за повишаване на пенсиите е чрез увеличаване приноса/коефициента (сега 1,2) на всяка година осигурителен стаж, което отчита осигурителния принос на всяко осигурено лице.

По 50 лв. към пенсиите за октомври заради коронавируса
Обновена

По 50 лв. към пенсиите за октомври заради коронавируса

Добавката е за 2 119 256 пенсионери у нас

От синдиката посочват, че са готови с предложенията си за 2021 г. (повишени приходи от вноски, минимална пенсия на ниво 45% от МРЗ за страната, максимален осигурителен доход, увеличен с ръста на МРЗ, повишена максимална пенсия), но изчакват параметрите на макроикономическата прогноза на правителството.

КНСБ се обявява категорично против т.нар. преизчисление, при което "в разрез с всички правила се определят наново пенсии, отпуснати и изплащани десетки години, като за целта се прилага осигурителен доход, формиран в последните няколко години от сегашните работещи".

Според синдиката този подход руши основни принципи на осигуряването, тъй като разкъсва връзката между принос и права и "насилва" солидарността под предлог за увеличение на най-ниските пенсии. При него индивидуалният пенсионен коефициент се определя на база на доходите по време на трудовата дейност на лицата, а осигурителният доход, който се ползва за изчислението на пенсията, впоследствие ще се променя с такъв, който е формиран в период след пенсионирането.

Над 2,1 милиона пенсионери получават по 50 лв. към пенсиите си за август

Над 2,1 милиона пенсионери получават по 50 лв. към пенсиите си за август

Същата добавка ще получат и за септември и октомври

Според синдиката т. нар. преизчисление въз основа на произволно избран среден осигурителен доход ще доведе до загуба на стимул при работещите и осигурени днес лица да се осигуряват върху реалните си доходи. "Те ще очакват и ще настояват след време и техните пенсии да се определят наново, като се приложи осигурителен доход, във формирането на който не са участвали. Така и без това сериозният дял на сивата икономика и укриването на доходи ще получат "поле" за развитие", посочва се в позицията.

КНСБ призовава управляващите и институциите да привлекат експертния капацитет на социалните партньори, преди да оповестят публично намеренията си в сферата на пенсионното осигуряване.

Пенсионните системи и правилата, по които те функционират, следват утвърдени и вкоренени повсеместно принципни постановки, които не бива да се рушат в името на конюнктурни политически решения, категорични са от синдиката.

Те настояват правителството да покани социалните партньори за обсъждане на възможните методи за повишаване адекватността на пенсиите.