Повишението в цената на природния газ за януари 2022 г. е могло да бъде 5.15%, а не 30%, както бе предложението на "Булгаргаз" до КЕВР. Това показват анализите на Министерство на енергетиката, но ако дружеството е следвало ролята си за защита на потребителите на регулирания пазар особено ако се има предвид, че първият месец е най-критичен и с най-високи обеми на потребление.

Стойността на газа би могла да бъде 107,60 лв. за мегаватчас, каза министърът на енергетиката Александър Николов.

Той цитира членове в Наредба 2 за ценообразуването на услугата от страна на обществения доставчик и постави реторичен въпрос кой печели от смесването на търговските функции и защитата на обществения интерес при поведението на "Булгаргаз" на пазара. По думите му има достатъчно текстове в наредбата, които позволяват различни и гъвкави тарифи.

""Булгаргаз" и регулаторът са разполагали с достатъчно инструменти да формират по-различен микс в ценообразуването", стана ясно от думите на министъра.

Шефът на "Булгаргаз": Ще предложим поевтиняване на газа с 12-13%

Шефът на "Булгаргаз": Ще предложим поевтиняване на газа с 12-13%

Във вторник ще бъде внесено заявление в КЕВР, заяви Николай Павлов

Съвместно с Министерството на финансите институцията работи максимално интензивно, за да подготви механизъм за компенсиране на битовите потребители на синьото гориво, включително и за месец декември 2021 г., посочи Александър Николов. Така за двата месеца - декември 2021 г. и януари 2022 г., ще се предложи помощта за потребителите да е 50% от ръста на цената, като базата е 48,80 лв. за мегаватчас. Общо сумата за този период от два месеца ще възлезе на около 140 млн. лв., като за тези средства ще е необходима нотификация от Европейската комисия и решение на Министерския съвет. При подобна схема на изчисляване компенсацията би била от порядъка на 26,77 лв. за мегаватчас за м. декември 2021 г. и 42,31 лв. за мегаватчас за м. януари 2022-ра. Компенсацията, при изпълнение на условията, би могло да бъде отразена общо за двата месеца още в сметките за м. януари.

Що се отнася до компенсациите за електроенергия за небитови потребители, министърът подчерта, че таванът от 30 на сто се трансформира до не повече от 250 лв. за мегаватчас.

Енергийната криза: Държавата ще подпомага, но няма да разглезва бизнеса

Енергийната криза: Държавата ще подпомага, но няма да разглезва бизнеса

Нямало как държавата да поеме целия риск на бизнеса

С промяната общият размер на компенсациите текущо ще възлезе на над 2 млрд. лв. с разчет за 6 месеца от м. октомври 2021 г. Целта е да се съхрани конкурентоспособността на компаниите и те да бъдат стимулирани да управляват по-добре разходите си. За да насърчи предвидимостта в тяхната дейност, министерството ще предложи също промени в нормативни и поднормативни актове, които да осъвременят ценообразуването на енергоносителите спрямо днешните условия на шокови цени и висока волатилност на международните пазари.

На този фон министърът припомни старите натрупани задължения на дружествата под шапката на БЕХ. Припомняме, че вчера Сметната палата обяви плана си за годината, в който влиза и да направи одит на БЕХ.

По отношение забавянето в изграждането на интерконектора Гърция-България министър Николов опроверга спекулациите, че договорът е изтекъл. Подробностите по него могат да се видят на интернет сайта на проектната компания. Допълнително той коментира хронологията на предходните управленски решения преди двете служебни правителства, довели до директно натрупване на забава в изпълнението на проекта. Продължаващите спекулации по темата само засилват негативните последици от изоставането, заключи министър Николов.

Кабинетът "Петков" трябва да завърши газопровода с Гърция до юли 2022 г.

Кабинетът "Петков" трябва да завърши газопровода с Гърция до юли 2022 г.

Теменужка Петкова направи забележка за назидателния тон