Спешно да се предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Това е становището на бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков.

Мнението му бе представено в позиция от АИКБ ден след приключилата международна конференция "Многостълбовите пенсионни системи в Европа - ползи и бъдеще". Тя бе организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Депутатите приеха промени при изчисляване на пенсиите

Депутатите приеха промени при изчисляване на пенсиите

Изборът по коя методика да се изчислява пенсията ще се прилага до 2023 г.

Сред промените е незабавна отмяна на възможността за прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.

Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните схеми.

Манолова готви сезиране на КС за пенсиите и социалните права

Манолова готви сезиране на КС за пенсиите и социалните права

Максималният размер на пенсиите, се променя от 910 на 1200 лв.

Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб (задължителното пенсионно осигуряване - НОИ) е несправедлив за родените след 01 януари 1960 г. и рестриктивен за икономиката, гласи позиция на АИКБ. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10% пенсионерите и препятства развитието на капиталовия пазар у нас, уверяват от бизнеса.

Около това се обединиха всички участници в международната конференция за пенсионната система. От бизнеса изтъкват причините за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система - НОИ. Сред предпоставките са лошата демографска конюнктура - застаряващото население и емиграцията.

По данни на НСИ и Министерство на финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души.

По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на капиталовия стълб.

Снимка 417699

Източник: АИКБ

Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов) стълб (задължителното допълнително пенсионно осигуряване - б.р.) и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него", заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Той допълни още, че в държавите с най-добри пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват активи, чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страна. В България този процент е едва 12%.

В допълнение, съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по-неблагоприятно в ЕС отколкото в САЩ. България е на дъното на класацията в ЕС, гласи позицията на АИКБ.

Над 30% от пенсионерите взимат по-малки пенсии заради законодателните промени

Над 30% от пенсионерите взимат по-малки пенсии заради законодателните промени

Причината е отпадането на дохода за 1997-1999 г.

"Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за различни форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива трите стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло", се казва в становището на АИКБ, изпратено до медиите.

В конференцията участваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов, председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС, работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.

Синдикатите готови да изчисляват пенсии с молив и лист

Синдикатите готови да изчисляват пенсии с молив и лист

КНСБ: Една симулация се превърнала в спекулация