2018 г. беше най-успешната от двадесетгодишното съществуване на Българската банка за развитие, но резултатите от 2019 г. поставиха нов рекорд.

През октомври 2017 г. Стоян Мавродиев пое длъжността главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ББР с ясно дефинирана цел - да модернизира Българската банка за развитие, да я превърне в институция с ясна и приета от обществото стратегическа визия и с удвоена годишна печалба.

Още през първата година от управлението му ББР постигна най-високи резултати до момента. Активите на банката нараснаха с 552 млн. лв. и достигнаха рекордната за тогава сума от 1.5 млрд. евро. Кредитната активност на банката също отбеляза рекорд с кредити, отпуснати на предприятия, с обща стойност от 400 млн. лв. - 280 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. През 2018 г. ББР значително разви дейността си по он-лендинг програмите. Активно бе и партньорството й по плана "Юнкер" - инициатива за финансиране на фирми от МСП сектора с цел подпомагане на растежа, съживяване на стратегическите инвестиции в ключови сектори и създаване на нови работни места.

Един от най-значимите успехи за банката, както и за малките и средните бизнеси в България, беше споразумението с Китайската банка за развитие на стойност 1,5 милиарда евро - повече от целия обем договорен ресурс от външни източници за цялата 20-годишна история на ББР. За сравнение, през 2017 г. привлечените средства са били на стойност 130 млн. евро.

През 2018 г. ББР откри третото си дъщерно дружество - Фонд за капиталови инвестиции. Фондът е в подкрепа на основната мисия на Българската банка за развитие - подкрепата на българските предприятия. Дружеството разполага с капитал от 65 млн. лв., с който може да участва в капитала на малки и средни предприятия, като фокусът е върху стартиращи предприемачи, социални предприятия и МСП във фаза на растеж. Целта на Фонда за капиталови инвестиции е да осигури достъп на бизнесите до нужните средства да повишат конкурентоспособността си, да си осигурят на капитал за научноизследователска и развойна дейност и да увеличат производствения си капацитет.

"Към днешна дата ББР остава банката с най-високата капитализация у нас, отлична устойчивост на външни шокове и стабилно повишава своя рейтинг", заявява в заключение на първата си година като главен изпълнителен директор Стоян Мавродиев:

2019 г. ни показа, че това е само началото.

През първото деветмесечие Българската банка за развитие отбеляза 48% увеличение на нетната печалба спрямо същия период от 2018 г. Доходите на банката скочиха с 27%, а предоставените от ББР кредити - с 9%.

Българската банка за развитие продължава да поддържа капиталова адекватност от 31% - най-високата в банковия сектор. Това ѝ позволява да продължи да развива своята кредитна дейност.

През първите две години управление на Стоян Мавродиев финансовата група на Българската банка за развитие посрещна още две дъщерни дружества - "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг".

Услугите на "ББР Лизинг" подпомагат бизнесите, като ускоряват растежа и увеличават обема на производствената дейност. Създават също условия за технологично обновление на производствените мощности. Тези услуги са предимно фокусирани върху предприятията в областта на иновациите.

Целта на "ББР Факторинг" е подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия. Работи в две основни направления. Първото е факторинг за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал на българския пазар, а второто направление - факторинг за износители, който улеснява достъпа и установяването им на международния пазар.

Предстои въвеждането на нов, по-мащабен план, който да замени плана "Юнкер". InvestEU разполага с бюджет от 650 млрд. евро до момента. Приоритет ще бъдат дигитализацията, екологичните проекти и енергийните връзки. Планът ще обхване периода 2021-2027 г.

"Това е уникална възможност и за българския бизнес, тъй като фондът ще предоставя първокласна (с рейтинг три пъти "А") гаранция върху финансирането," заяви Стоян Мавродиев в речта си за откриване на международния икономически форум на ББР.