Анализите на БНБ показват, че се намираме във възходяща фаза на трупане на циклични рискове. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в словото си по случай откриването на учебната година на Университета за национално и световно стопанство.

"Глобалната и европейската икономика се забавят на фона на увеличаваща се несигурност, свързана със световната търговия и международната политическа рамка. Произтичащите по линия на външното търсене рискове за малка и отворена икономика като българската се допълват от ефектите от много ниските и отрицателни лихвени равнища в еврозоната", смята Радев.

Според него цикличните рискове мотивират БНБ да вземе определени решения, като например да активира, а след това да увеличи антицикличния капиталов буфер за банките.

Въвеждаме еврото най-рано през 2022 г.

Въвеждаме еврото най-рано през 2022 г.

Според Валдис Домбровскис през лятото страната ни трябва да влезе в чакалнята за еврозоната

"През 2018 г. предприехме инициатива за законодателни промени, вече приети от Народното събрание, за разширяване на т. нар. макропруденциални правомощия на БНБ. Така днес разполагаме с широк набор от инструменти за прилагане на мерки по отношение на кредитната дейност на банките, които допълват традиционно прилаганите от БНБ мерки, свързани с капитала на банките. Подходът ни цели кредитната активност да остава на здравословни за икономиката и банките равнища, контролирайки акумулирането на циклични рискове", посочи управителят на централната банка.

Радев уточни, че тези действия на БНБ се осъществяват в по-големия контекст на присъединяването на страната към еврозоната. Според управителя на БНБ това е стратегически избор, който не трябва да се влияе от предизвикателства, свързани с икономическа или политическа конюнктура.

България влиза в чакалнята на еврозоната след юни 2019 година

България влиза в чакалнята на еврозоната след юни 2019 година

Ако се постараем в изпълнението на политиките за равенство на доходите

"България вече е постигнала сериозен напредък. Паричният ни режим прави възможно левът да се присъедини незабавно и безпроблемно към валутния механизъм ERM II. Платежните ни системи отговарят на стандартите на еврозоната. Вече почти изградена е нормативната рамка и техническата инфраструктура за присъединяване към Eдинния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Дори фактът, че в България вече се отпечатват евро банкноти, е показателен за нашия технически капацитет. С оглед на солидната и дисциплинирана фискална позиция на страната за България не съществуват опасения от гледна точка на състоянието на публичните финанси", категоричен бе г-н Радев.

Той подчерта, че по-дългосрочната цел - присъединяването към еврозоната - изисква много усилия за постигане на т.нар. реална конвергенция, включително доближаване на доходите в България до средния в ЕС.

Димитър Радев подчерта, че инициативата за присъединяване към Банковия съюз, ERM II и еврозоната стартира на основата на политически акт. Политическият фактор ще присъства на всеки етап от процеса.

"Страната ни се намира в много добра изходна позиция, но същевременно процесът на присъединяване се осъществява в сложна среда на външни рискове и несигурност", обобщи управителят на БНБ.

Няма смислена причина да не бързаме към еврото според Горанов

Няма смислена причина да не бързаме към еврото според Горанов

Няма причина членството да ни бъде отказано или за политически сътресения