Жилищното кредитиране е основният двигател за общия годишен ръст на заемите предоставени от банковия сектор към края на деветте месеца на годината. Такова заключение може да се направи от данните на паричната статистика на БНБ към 31 септември 2021-а. Според съобщението за паричните, депозитни и кредитни показатели - в края на септември 2021 г. жилищните кредити са 13.513 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 16.2% (15.8% годишно увеличение през август 2021 година).

Потребителските кредити възлизат на 12.978 млрд. лв. и се увеличават с 9.9% спрямо септември 2020 г. (9.8% годишно повишение през август 2021 година). На годишна база другите кредити намаляват с 11% (12.2% годишно понижение през август 2021 г.), като достигат 393.6 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се понижават с 0.1% на годишна база през септември 2021 г. (3.2% годишно намаление през август 2021 г.) и в края на месеца са 398.6 млн. лева.

Като цяло кредитите за неправителствения сектор (в тях влизат и тези за гражданите) в края на септември 2021 г. са 69.188 млрд. лв. (53.9% от БВП) при 68.326 млрд. лв. към август 2021 г. (53.2% от БВП). През септември 2021 г. те се увеличават на годишна база със 7.6% (7.5% годишно повишение през август 2021 година). От БНБ обръщат внимание, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 281.6 млн. лева. На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 281.6 млн. лв. (в т. ч. 19.5 млн. лв. през септември 2021 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Ново намаление на лихвените равнища през август

Ново намаление на лихвените равнища през август

Докато през юли статистиката на БНБ отчете, че лихвите по повечето заеми се увеличават

На този фон заемите за фирмите (които също са част от кредитите за неправителствения сектор) нарастват с 4.1% на годишна база през септември 2021 г. (4.2% годишно повишение през август 2021 г.) и в края на месеца достигат 36.246 млрд. лв. (28.2% от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия са 4.848 млрд. лв. (3.8% от БВП) в края на септември 2021 година. В сравнение със септември 2020 г. те се увеличават с 11.3% (9.9% годишно повишение през август 2021 година).

За една година заемите, дадени от кредитните компании, са нараснали с 13.6%

За една година заемите, дадени от кредитните компании, са нараснали с 13.6%

Те се увеличават с 13.6% (401.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2020

При депозитите картинката е малко по различна. При тях на годишна база е отчетен значителен ръст при парите на финансовите предприятия в банките. Според БНБ депозитите нарастват с 36.3% на годишна база през септември 2021 година (18.3% годишно повишение през август 2021 г.) и в края на месеца достигат 4.218 млрд. лв. (3.3% от БВП).

Като цяло в края на септември 2021 г. депозитите на неправителствения сектор (в тях влизат и парите на финансовите предприятия) са 100.336 млрд. лв. (78.1% от БВП), като годишното им увеличение е 11.8% (12% годишно повишение през август 2021 година).

Част от тази обща сума от близо 100.34 млрд. лева са депозитите на фирмите са 31.609 млрд. лв. (24.6% от БВП) в края на септември 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 10.8% (13.5% годишно повишение през август 2021 година).

Депозитите на домакинствата са 64.508 млрд. лв. (50.2% от БВП) в края на септември 2021 година. Те се увеличават с 10.9% спрямо същия месец на 2020 г. (10.9% годишен ръст през август 2021 година).