Предлаганият модел Б на едновременно задължително здравно осигуряване и задължително здравно застраховане няма аналог в нито една европейска държава.

Необходимите за изграждането и функционирането на модела Застрахователен пул, Осигурителен пул и Гаранционен фонд ще доведе до намаляване на сумите, постъпващи в здравната система (понеже ще бъдат отклонени към изграждането на пуловете и фонда). Парите би трябвало да се разходват за медицински дейности. Тези аргументи ни дават основание да отхвърлим модел Б.

Едва 6% от българите готови да плащат и за здравна застраховка

Едва 6% от българите готови да плащат и за здравна застраховка

По-малко от 20% от българите одобряват настоящия модел

Това се казва в открито писмо от работодателите до здравния министър Кирил Ананиев за избор на модели за промяна на здравната система.

Становището на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е че действащата здравна система не работи ефективно. Според тях е необходимо подобряването на здравословното състояние на гражданите и снижаване на смъртността.

Здравният модел на Ананиев е нелеп, отсече Семерджиев

Здравният модел на Ананиев е нелеп, отсече Семерджиев

Действащият здравноосигурителен модел е съсипан до неузнаваемост през годините

За БТПП парите при действащия модел на здравно осигуряване са повече от достатъчни. Проблемът идва от монополната позиция на НЗОК, липсата на конкуренция на ниво избор на здравно осигурените лица, както и други фактори.

"Липсват ясно разписани правила за качество на медицинската помощ, на финансовата и правната рамка. Липсват внедрени стандарти, които да осигуряват възможно най-обективно и точно събиране и отразяване на информация за извършените дейности, позволяваща по-ефективен контрол (който също липсва понастоящем и се допуска разпиляване на средства за неизвършени дейности или нарочно/преднамерено вписване на дейности/манипулации с цел усвояване на средства, плащането на които не е правомерно", се казва в позицията на Палатата.

Няма да останат пациенти без лечение, гарантира здравният министър

Няма да останат пациенти без лечение, гарантира здравният министър

Специална комисия разглежда случая на всеки пациент, за чието лечение липсва алтернатива

Според работодателите, решаването на проблемите в здравеопазването включва мерки като: въвеждане на електронно здравеопазване, преразглеждане на заплащането по клиничните пътеки, премахване на фалшивите болнични и нереално извършените здравни услуги, мерки срещу злоупотребите при лекарствата, увеличаване на профилактиката и не на последно място задържане на квалифицираните български лекари в страната.

Считаме, че тези наши предложения могат да бъдат доразвити в модел А, пишат от БТПП.

От организацията припомнят, че по време на експертните обсъждания са предложили внедряването на глобални стандарти по отношение на идентификацията както на пациенти, лекарства, медицински изделия, така също и на процеси за документооборота и логистиката в болниците.

Тези глобални стандарти предоставят висока проследимост и прозрачност, подобрено управление на процеси, следене на сроковете на годност, приема на лекарства от пациентите и други. Акцентирахме, че използването на глобалните стандарти ще помогне за оперативната съвместимост между отделните болнични системи и системи, обслужващи сектора.

От БТПП акцентират на доплащанията и солидарността в здравния сектор. Те се позовават на анализ на Националната агенция за приходи (НАП) за намаляване на сивия сектор. В него е упоменато за еднаквите здравни права, които имат гражданите, независимо от техния осигурителен принос.

Припомняме, преди дни стана ясно, че НАП продава болница в Перник заради дълг от 430 000 лева. Първоначалната цена бе обявена за 5 млн. лева.

След това с намесата на здравното министерство решиха, че няма да се продава болницата.

Според БТПП промяната на здравеопазването може да стане в насока развитие на представения модел А. Те отчитат и необходимостта от предоставянето на допълнителна информация, разчети и анализ.