Най-малко 80 на сто от половината месечни приходи на болничните заведения ще бъдат отделяни за заплати. От тях 64% ще бъдат за заплатите на лекарите, а 36% за специалистите по здравни грижи. Съотношението ще бъде 1:1.6. Това означава, че 40% от приходите ще бъдат разпределяни за заплати.

Така е подписан Националният рамков договор за периода 2020 - 2022 година.

От Министерство на здравеопазването уточниха, че формулирането на принципите ще стане възможно след гласуване на промени в Закона за здравното осигуряване, които да дадат право да се заложат изисквания за структурата на разходите за персонал. Те вече са внесени в Министерски съвет и ще бъдат гласувани на заседанието в петък.

Новият синдикат на медицинските сестри обаче опъна протестните си палатки пред сградата на министерството.

Снимка 458914

Източник: news.bg

Предстои промяна в Закона за лечебните заведения, така че новите правила за формиране на разходите за персонал да важат за всички болници, включително и частните, обясни д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК. По думите му разходите за администрация и друг персонал в лечебните заведения също ще се разпределят по вътрешни правила.

Лекарският съюз: Ние не сме лошите хора с големи заплати

Лекарският съюз: Ние не сме лошите хора с големи заплати

Пътят на ултиматуми, спекулации и лов на вещици е опасен

Кирил Ананиев изрично подчерта, че в случая става въпрос за формиране на разходите за възнаграждения като цяло на професионалистите по здравни грижи и на лекарите. Конкретните заплати на медицинските специалисти в отделните лечебни заведения ще се определят на база вътрешните правила, одобрени от колективния орган и от самото ръководство на болниците. От страна на Министерството на здравеопазването ще бъде осъществен контрол, увери министър Ананиев. Лечебните заведения ще бъдат длъжни да предоставят своите вътрешни правила на ИА "Медицински надзор", която ще има право да излезе с предписания, независимо от формата на собственост на болниците.

В Рамковия договор са увеличени цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури. Увеличението е средно с 14%. Намалени са обемите със 7 на сто.

Лекар без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана координация на лекар със специалност.

Новият Рамков договор без ограничения за профилактиката

Новият Рамков договор без ограничения за профилактиката

Българският лекарски съюз пребори и ограниченията за заплащането на лекарства

При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за профилактика на общопрактикуващия лекар, няма да се налагат глоби и той няма да бъде лимитиран. Отпада и регулацията за изследванията при профилактика. Личните лекари ще могат да правят профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи.

Средно с 8% са увеличени цените на медико - диагностичните дейности (МДД).

Увеличени са средно със 7 на сто цените в СИМП за първичен преглед, първичен профилактичен преглед по програма "Майчино здравеопазване", вторичен преглед, медицинска експертиза и др.

Няма промяна в рамковия договор по отношение на изписването на терапиите за хронично болните пациенти. В чл. 49 е добавено предложението на общопрактикуващите лекари, че се работи по Наредба 4.

От Българския лекарски съюз изрично посочват, че във всеки един момент през тези три години, за които важи Рамковият договор могат да бъдат правени промени при желание на някоя от преговарящите страни.

"Всички искания поставени на УС на БЛС по време на 71-вия Извънреден събор са изпълнени", обяви председателят на БЛС Иван Маджаров.

Лекарският съюз прие рамковия договор. Падат лимитите за легла в болниците

Лекарският съюз прие рамковия договор. Падат лимитите за легла в болниците

Националният рамков договор е за 2020 - 2022 г.

От НЗОК съобщиха, че с подписания Рамков договор се разширяват възможностите за възстановяване на функцията на дъвкателния апарат с цяла плакова зъбна протеза (съответно - по една за горна и долна челюст), като отпада възрастовото ограничение за тези дейности. Досега от услугата можеха да се ползват пациенти на възраст 65-69 години включително.

Средствата за дентална помощ за 2020 г. са 179 800 000 лв., което е с 12,8 мил. лева повече от предходната година.

Предвидена е възможност лекарят по дентална медицина да провери чрез предоставената услуга на НЗОК извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на гражданите, като отпада досегашното ограничение за времеви период.

Договорите бяха подписани от Управителните съвети на Националната здравноосигурителна каса, на Българския зъболекарски съюз и на Българския лекарски съюз и бяха приподписани от министъра на здравеопазването.

Как да ощетим пациента

Как да ощетим пациента

Шумът с лекарствата за хронично болни пациенти през последните дни всъщност показа една основна слабост на често споменавания Национален рамков договор - той няма отношение към пациента.