Българският лекарски съюз (БЛС) постави условия на Националната здравоосигурителна каса (НЗОК), свързани с проблемите, съпътстващи лекарите в страната. При неизпълнение на условията и бездействие от страна на НЗОК лекарите ще пристъпят към протестни действия.

Това стана ясно след като вчера, 9 юни, се проведе Управителен и национален съвет на БЛС във Велико Търново. Лекарите направиха анализ на здравната система и условията за медиците в страната и откроиха три основни проблема. Бяха посочени и последиците, до които могат да доведат тези проблеми, както и мерките за решенията им.

На първо място БЛС открои "хронично недофинансиране на здравната система при непрекъснато нарастващ основен пакет здравни дейности". Според медиците това води до натрупване на дефицит в бюджета на НЗОК и невъзможност лекарите да изпълняват качествено дейностите си в обем, отговарящ на реалните потребности на пациентите. Според БЛС именно това е причина за миграцията на медицински специалисти. По този начин и пациентите губели доверие в системата и често проявяват целенасочено агресивно отношение към медицинското съсловие.

Според БЛС вторият генерален проблем е свързан със системните нарушения на договорените условия в НРД 2017 от страна на НЗОК. Нарушенията се изразявали в реализиране на икономии от касата при разпределение на бюджетите в болнична и извънболнична помощ, както и в опити за подмяна на условия в НРД 2017 чрез едностранно издадени и несъгласувани с БЛС указания към Регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК).

Третият проблем, който посочват лекарите, е формулиран като "непълноти и противоречия на нормативни актове с еднакъв ранг, регламентиращи медицинска дейност".

За справяне с проблемите, лекарите предлагат конкретни мерки. На първо място БЛС иска актуализация на бюджета на НЗОК за 2017, придържане към средните европейски стойности на разходите за здраве в размер на 6,9 % от БВП на страната, както и обособяване на отделна сметка на НЗОК, по която да постъпват средствата от здравноосигурителни вноски.

Медиците настояват още за изчистване на дефицити в бюджета на НЗОК от предходни години и обективнопланиране на разходите за следващи години, остойностяване на медицинските услуги, както и въвеждане на система за мониториране и стимулиране на качеството и други.

С декларацията от 9 юни лекарите призовават всички отговорни институции и обществото да подкрепят предложените мерки за решение на съществуващите проблеми, с цел "предотвратяване на приближаващата катастрофа в здравеопазването и запазване здравето на нацията". В противен случаи лекарите ще излязат на протестни действия.