Управителния съвет на Българския лекарски съюз категорично отказва да подпише анекса на НЗОК, предвиждащ лимитиране на дейностите и средствата за болниците, предвидени за онкозаболяванията, ражданията и интензивните грижи.

Това стана ясно по време спешна среща на Управителния съвет на организацията, на която се обсъдиха подготвените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изменения чрез анекса към индивидуалните ѝ договори с болниците.

Съгласно текстовете в анекса, Надзорния съвет на НЗОК е утвърдил исканите от УС на БЛС суми в размер на 140 млн. лв. средномесечен разход за дейности в болничната помощ. Но в текстовете е предвидено и лимитиране на дейностите и средствата на болниците.

БЛС постави ултиматум на НЗОК

БЛС постави ултиматум на НЗОК

Лекарите готови на протест, ако НЗОК не приеме предложенията им

Според лекарите предвидените лимит ще ощетят главно пациентите. Според председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев "дори да има възможност да се направят прогнози за брой раждания в дадено лечебно заведение, е абсолютно невъзможно да се прогнозират пациентите, на които ще се наложат интензивни грижи".

Лекарският съюз се обявява твърдо против опитите да се упражнява контрол върху разходите за медицинска дейност на лечебните заведения да рискуват онкоболни, родилки или нуждаещи се от интензивни грижи да не могат да ги получат, защото НЗОК е наложила ограничения на хоспитализациите за тези пациенти.

Медици заплашват с оставки, ако не се пренапише стандартът за спешна медицина

Медици заплашват с оставки, ако не се пренапише стандартът за спешна медицина

Спешните медици работят без нормативна база и защита

С това БЛС не отказва извършването на контрол от страна на НЗОК върху дейностите на болниците. Според тях контролът е абсолютно задължителен, но те намират предложението на Касата за неприемливо. "Необходимо е да се намери друга методика за осъществяване на ефективен контрол, който да не е за сметка на пациентите", добави Грозев.

Според лекарите неподписването на анекса към индивидуалните договори на НЗОК и лечебните заведения категорично не забавя плащанията на сумите за болнична помощ. Според вече подписаните индивидуални договори НЗОК може да изплати дължимите суми.

Лекарите готови на протест

Лекарите готови на протест

Поставят условия на здравната каса