От Здравното министерство уверяват, че храните в детските градини отговарят на изискванията. Позицията им излиза часове след като браншови организации сигнализираха, че е подменен текста на одобрената от тях Наредба №6 и с това отпада изискването храните за деца да отговарят на БДС.

Критиките на браншовите организации спрямо МЗ заради промени в Наредба №6 за детското хранене са неоснователни, заявиха от ведомството, ръководено от Кирил Ананиев. 

Отпада БДС за детските храни

Отпада БДС за детските храни

Браншовите организации недоволстват от липсата на критерии

Според тях данните, представени от браншовите сдружения и асоциации заблуждават обществеността по отношение на разработваните от МЗ нормативни актове. Заблудата била в частност проекта за промени в Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

От ведомството уверяват, че целта им е изграждане на навици още в ранна възраст и израстване и развитие на здраво и работоспособно поколение.

Те споменават, че още в началните текстовете на новата проекто-наредба се казва, че в детските заведения се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и че храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство

Търговци алармират за монопол при доставките за училищата

Търговци алармират за монопол при доставките за училищата

Искат предимство за продукта, а не за определена фирма

Ясно е формулирано и че храните трябва да са произведени в съответствие с национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган.

В наредбите на МЗ за здравословно хранене се изследват: съставът на храните по отношение на основни хранителни и биологично активни вещества; режимът на хранене и правилното разпределение на енергийното съдържание за отделните приеми на храна; хранителният набор или видовете храни, които се препоръчват за съответната възрастова група; разрешените видове храни и тези, които не са подходящи за подрастващи; осигуряването на разнообразие на всички видове храни; количествата на отделните групи храни, необходими за постигане на здравословно хранене. 

Млякото и плодовете тръгнаха към класните стаи, отчетоха от ДФЗ

Млякото и плодовете тръгнаха към класните стаи, отчетоха от ДФЗ

Няма риск от компрометиране на училищните схеми за учебната 2019/2020

Изискванията за безопасността на храната в училищните столове и в детските градини са заложени в действащата Наредба № 8 от 2018 г. на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В тази наредба на МЗГХ е посочено изискването всички храни, предлагани на децата и учениците да са произведени по БДС или браншови стандарти, оправдават се от Здравното министрество.

Те уверяват, че стандартите на браншовете в хранително-вкусовата промишленост се разработват от експерти на МЗХГ, Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и представители на производителите на храни. Те се одобряват от земеделския министър и се контролират от БАБХ.

"Министерството на здравеопазването и органите на държавния здравен контрол (РЗИ) не контролират прилагането им", се казва в позицията на МЗ. Те припомнят, че българските държавни стандарти (БДС), съгласно действащото законодателство, се изготвят от Технически комитети към Българския институт по стандартизация (БИС).