Вследствие на Националната здравна карта няма да бъде закрита нито една общинска болница. Това уверение е дошло от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов пред постоянно действащата комисия по здравеопазване към Националното сдружение на общините, съобщават от министерството.

Москов е подчертал, че картата гарантира на всяка община възможността да изпълнява пълния обем на извършваната досега дейност. Освен това чрез нея ще се гарантира също, че болницата ще получи пълното финансиране за дейността.

Здравният министър е обяснил, че се цели картата да се превърне в база за провеждане на национална политика. Друга цел на картата е да се осигури справедлив и равнопоставен достъп на всеки български гражданин до системата на здравеопазване.

По-късно в Габрово на специална среща с кметове, областни управители, шефове на РЗИ, РЗОК и директори на болници от Габрово, Велико Търново, Ловеч и Плевен Москов е обявил, че НЗОК за тази година е планирала повече от 530 000 леглодни. Това ставало в рамките на три нови пътеки за продължително лечение. За първи път се давала възможност на всяка болница да осигури и продължителна грижа за своите пациенти.

Москов е уверил, че изискването за комплексност на лечението не изисква лечението да се случва в една сграда и няма да доведе до закриването на нито една онкологична структура.

„В стремежа си да плашат хората и да бранят статуквото на порочното финансиране, депутатите от БСП и ДПС превърнаха „социалнозначими заболявания" в мръсна дума”, коментира Москов. Той подчертал, че истината е, че това са най-тежките и най-травматични за пациентите и за обществото заболявания. Държавата гарантирала незабавен достъп до лечение за тях.