"Отчетът на НЗОК не отразява реалното бюджетно състояние на касата." Това каза д-р Нигяр Джафер от ПГ на ДПС по време на заседание на комисията по здравеопазване. С тези доводи групите на БСП и ДПС не подкрепиха отчета на касата за дейността ѝ през 2016 г.

Д-р Джафер бе категорична, че не може да се говори за балансирано бюджетно салдо при прехвърляне на плащания за следващата година. По думите ѝ НЗОК отчита излишък от 1,6 млн. лв., но в същото време 36 млн. лв. се дължат за надлимитни дейности за болнична помощ.

НЗОК отчете бюджетен излишък за 2016 г.

НЗОК отчете бюджетен излишък за 2016 г.

Алгоритмите на клиничните пътеки се изпълнявали по-стриктно

Джафер обясни, че освен това дължим 229 млн. лв. към чужди здравни каси за лечение на българи в чужбина.

Проф. Георги Михайлов настоя, че моделът на финансиране чрез клинични пътеки е компрометиран. Той отново постави въпроса за необходимостта от въвеждане на болнични опаковки за онколекарствата.

Според Кирил Ананиев, който е начело на надзора на НЗОК, проблемът с лекуващите се чужбина българи и задлъжнялостта на НЗОК може да се дължи и на факта, че случаите се представяли като спешни и неотложни благодарение на български лекари, които работят в чужбина. Така 546 са формулярите за лечение на български граждани в чужбина, най-голям дял от тях са за лечение в Германия.

Ананиев обясни, че предстоят две срещи с въпросните чужди каси, към които дължим най-много, за да бъде договорено разсрочване на плащанията. Той се ангажира с приемането на нов устройствен правилник и създаването на аналитично звено, което да анализира статистическите данни.

Само промяна в бюджета на НЗОК спасява здравеопазването

Само промяна в бюджета на НЗОК спасява здравеопазването

Болничните бюджети за април-юни са още по-ниски от тези за януари-март

Д-р Даниела Дариткова постави въпроса за необходимостта от отпадане на събираните от НАП такси от НЗОК за събраните здравноосигурителни вноски, още повече, че подобни такси не се заплащат и от НОИ. Тя попита и за информационната система на касата. Според нея не е нормално касата да не може да даде информация за имунизационния статус на децата във връзка с скорошните случаи на зараза с морбили.

Все пак депутатите от комисията приеха представените от Ананиев отчет за дейността на НЗОК за 2016 и доклад за годишната ѝ дейност. Така двата документа бяха приети с 11 гласа "за", и 9 "против".

Като проблем Ананиев отчете, че не се спазват индикациите за хоспитализация. Често един пациент бива хоспитализиран на различни места. Като цяло той посочи, че е слаба ефективността на извънболничната помощ. В същото време там се отчита и висок ръст на разходите за лекарства през 2016 г. в размер на повече от 66 млн. лв.

Според Ананиев общият ръст на разходите на касата за лекарствени продукти, медицински изделия от 10,18% се дължи на застаряването на населението. Като фактори за увеличаващите се разходи на НЗОК той посочи и разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии с включени нови медикаменти, както и разширяването на списъка на заболяванията, увеличаване на разходите за скъпоструващи лекарства. Така за 2016 г. разходите за тази група продукти възлизат на над 22 млн. лв.

ГЕРБ и ОП предлагат Камен Плочев за управител на НЗОК

ГЕРБ и ОП предлагат Камен Плочев за управител на НЗОК

Плочев е началник на Клиниката по инфекциозни болести във ВМА