В Министерството на здравеопазването се сформира работна група, която отново ще разгледа параметрите на поръчката за медицински хеликоптери, която се провали заради липсата на кандидати. Вчера стана ясно, че поръчката е прекратена след подадена една оферта, която надвишава финансовия ресурс.

В зависимост от потенциалните рискове и ако има необходимост работната група ще предложи и промени условията на процедурата.

Обществената поръчка на шест медицински хеликоптера е прекратена

Обществената поръчка на шест медицински хеликоптера е прекратена

Само една оферта е подадена, която надвишава финансовите ресурси

От Министерство на здравеопазването уверяват, че полагат всички необходими усилия за успешното завършване на проекта. Към настоящия момент няма риск от неспазване на сроковете, заложени по проекта, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Заложеният в прекратената процедура за закупуване на хеликоптери бюджет е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG16RFOP001-4.002-0001 "Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В работната група се предвижда да вземат участие експерти - представители на всички институции, ангажирани с процеса и процедурата по придобиване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, в това число представители на Държавния авиационен оператор, Специализирания отряд "Въздушно наблюдение" към Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" на МТС.

Около 7 млн. евро струва един нов медицински вертолет

Около 7 млн. евро струва един нов медицински вертолет

Надяваме се на открит търг, каза Димитър Ставрев

Припомняме, че България е единствената страна от Европейския съюз, която още не е осигурила медицинска помощ по въздуха, за което настояват особено от Планинската спасителна служба към БЧК. На фона на това, че поръчки и уверения за такива вървят от повече от десетилетие, тези намерения бяха вкарани като част от Плана за възстановяване и устойчивост от предишното правителство, като преди това МРРБ се опита да проведе процедура за закупуване на два хеликоптера - отново неуспешно.

През 2020 г. бе обявено, че Министерство на отбраната е готово да предостави 3-4 вертолета Кугър за спешна помощ, но тяхното преоборудване ще бъде отговорност и задачи на Министерство на здравеопазването. Специалисти обясниха, че те са неподходящи.