От 68 на 78 щата се увеличава щатът на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Това става с изменения в Устройствения правилник на изпълнителната агенция, гласуван днес от Министерски съвет. 

Увеличението е обусловено от нарасналия обем дейност на агенцията, свързана най-вече с проверки относно медицинското обслужване.

Припомняме, от 1 ноември, в болниците се влиза с пръстов идентификатор, което вече е задължителен метод за регистрация в лечебни заведения.

От Здравната каса обясниха, че при отказ за такава регистрация се предвижда екипи именно от "Медицински одит" да правят проверки на място и да убеждават пациентите. Освен това те ще правят и проверките дали болниците не източват Здравната каса по такива схеми.

Плащаме за карта, ако откажем пръстов отпечатък за лечение в болница

Плащаме за карта, ако откажем пръстов отпечатък за лечение в болница

Към момента около стотина пациенти са отказали

На ИА "Медицински одит" се възлага и извършването на медицински експертизи от органите на съдебната власт.

Функциите на агенцията са разширени с измененията в Закона за лечебните заведения, като са й възложени дейности, свързани с процедурата по издаване на разрешения за лечебна дейност.

С приемането на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, на агенцията е възложено допълнително да извършва проверки на лечебните заведения преди сключване на договори с НЗОК.

В резултат на приемането на постановлението ще бъде осигурена възможност за укрепване на кадровия потенциал на агенцията, за да не се допуска забавяне в работата й, породено от нарасналия обем дейност.