Само 10% от трудоспособните хора с увреждания имат работа. Това заяви Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност пред БНР във Велико Търново.

По думите на Георгиев заетостта на хората с увреждания продължава да стои встрани от обществения дебат.

Ежегодно работодателите да докладват наетите по квоти за хора с увреждания

Ежегодно работодателите да докладват наетите по квоти за хора с увреждания

Публикуваха проекта на Правилника към Закона за хората с увреждания

От Алианса обсъждат с Министерството на труда и социалната политика за по-добра интеграция на хората с увреждания. 

"По примера на деинституционализацията да направим нещо съществено в областта на заетостта на хората с увреждания при едни включващи, интегрирани условия при обичайни работодатели", каза Георгиев.

Хора с увреждания: Затворническите униформи ни се продраха

Хора с увреждания: Затворническите униформи ни се продраха

По думите на един от протестиращите нищо не се е променило със закона за личната помощ

По думите му се изгражда нова национална мрежа на отговорните работодатели

В Община Велико Търново предстои изграждането на 4 центъра за 60 възрастни с умствена изостаналост в село Церова кория, заяви Росица Димитрова, директор на Здравната дирекция в Общината. Според нея на местно ниво в последните 10 години се увеличават социалните услуги за хора с увреждания.

Във Велико Търново Алиансът връчи награда на Общината за активни и социалноотговорни политики.

Телефон 112 вече е достъпен за хора с увреждания

Телефон 112 вече е достъпен за хора с увреждания

Интернет услуга помага на незрящи и хора с увреден слух