Д-р Михаил Христов е определен за председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, съобщиха от Министерския съвет.

С одобрени от правителството промени в състава на Надзорния съвет за представители на държавата са определени д-р Михаил Христов, Любомир Гайдов и Стоян Стоянов. Те ще заменят д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков и Димитър Евлогиев.

Промяната е във връзка с персоналните промени в Министерството на здравеопазването и с оглед оптимизиране на работата на Надзорния съвет.

Д-р Михаил Христов е лекар - специалист по ортопедия и травматология. Бил е началник на отделение по ортопедия и травматология и ръководител в извънболничната помощ. В периода 1999-2000 г. е началник на отдел в НЗОК, а след това, до 2007 г., ръководи Регионалния център по здравеопазване - София.

Има опит в областта на доброволното здравно осигуряване и като държавен служител в администрациите на ИА "Медицински одит" и Изпълнителната агенция по трансплантация. Към настоящия момент е съветник на министъра на здравеопазването.

Отново лекари срещу здравна каса

Искът е за отмяна или обявяване за нищожна заповедта на

Любомир Гайдов е новият заместник-министър на здравеопазването. Гайдаров е с висше юридическо образование. От 1992 г. е заемал различни длъжности в администрацията, включително ръководни. От 2007 г. е съдия в Административен съд - София област, а от есента на 2016 г. - във Върховния административен съд.

Джи Пи-тата във Велико Търново съдят местната здравна каса

Стоян Стоянов има висше икономическо образование и квалификация по здравен мениджмънт. В периода 1999-2006 г. е директор на дирекция "Бюджет и финанси" в Министерството на здравеопазването.

Бил е също главен секретар на министерствата на труда и социалната политика и на културата - длъжност, която заема в момента в Министерството на здравеопазването. Решението на правителството е взето неприсъствено.

Вицепремиерът по социалните политики и служебен министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев представи тримата нови представители на държавата в Касата - д-р Михаил Христов, който бе избран за председател на Надзорния съвет на НЗОК, заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов и главният секретар на МЗ Стоян Стоянов.
Те заменят д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков и Димитър Евлогиев.

Семерджиев напомни, че новият Надзорен съвет започва работа при заварен голям дефицит в бюджета на Здравната каса - около 124 милиона лева, който ще тежи на системата през цялата 2017 година.

"Бюджетната дисциплина и постигнатият здравен резултат са най-важното в публичния сектор", каза още здравният министър.