Информационната линия в помощ на пациентите с хронични заболявания подновява работата си от днес.

Линията 0800 14 515 е създадена от Националната пациентска организация. Тя предоставя възможност за консултация със специалисти.

Всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа лекари от COVID сектори, ендокринолози, онколози, кардиолози и психолози ще консултират пациентите по различни въпроси, свързани с контрола на хроничните им заболявания.

В случай на симптоми на коронавирус обаждащите се ще получават и информация за необходимите стъпки за получаване на адекватно лечение.

Над 600 обаждания на телефонната линия за пациенти с хронични заболявания само за ден

Над 600 обаждания на телефонната линия за пациенти с хронични заболявания само за ден

Това съобщи д-р Станимир Хасърджиев

Безплатният телефон беше създаден по време на извънредното положение, като от март до септември на него са се обадили над 3000 души. Всеки трети е потърсил помощта на кардиолог, а всеки четвърти - на ендокринолог.

Благодарение на телефонната линия на 6 пациенти е осигурена спешна медицинска помощ, а на 12 е оказано съдействие да получат медикамент, който не се предлага в България. Един от 10 пациенти е имал нужда от психологическа подкрепа. Голяма част от пациентите, консултирани от психолога, са самотноживеещи или млади хора, останали без работа, както и пациенти с тревожност и депресивни състояния вследствие на изолацията и социално-икономическата ситуация, в която се намират.

Петима са декларирали, че са жертва на насилие. На 37 пациенти без близки е оказано съдействие да получат топла храна и грижи в домашна среда от общините, в които живеят. На 43 пациенти е предоставена информация как да ползват социалните и здравните си права, а за 4 самотни родители е осигурена храна и продукти от първа необходимост.