Европейска директива въвежда категоризация на пътищата с фокус върху безопасността на велосипедистите. Европейската федерация на велосипедистите постигна значим пробив в полза на безопасността на велосипедистите, съобщават от "Велоеволюция".

Ревизирана е директивата за управление на безопасността на пътната инфраструктура (RISM) - новата ѝ редакция е публикувана в официалния журнал на Европейския съюз.

Промените в документа ще подобрят планирането, проектирането и управлението на пътищата в експлоатация в целия Европейски съюз, с което ще се намалят жертвите. "ECF активно лобира за тези промени през последните две години и горещо приветстваме окончателното законодателство, което включва много важни подобрения.

Очакванията са мерките да спасят поне 3200 живота и да предотвратят над 20 000 сериозни наранявания през периода 2020-2030 г. " - гласи съобщение от федерацията на велосипедистите.

Велосипедистите представляват 8% от всички жертви по пътищата на ЕС - число, което не се е подобрило през последните 5 години, като 42% от тези жертви са в селските райони.

Оригиналната директива RISM, приета през 2008 г., определя процедурите, които трябва да подобрят безопасността на трансевропейската пътна мрежа. Процедурите, третиращи планирането, проектирането и експлоатацията на основните пътища, до 2019 г. бяха насочени почти изключително към безопасността на пътниците в автомобилите. Нуждите на другите участници в движението като колоездачи и пешеходци често бяха пренебрегвани, което доведе до пагубни промени в инфраструктурата.

Велосипедисти поискаха повече сигурност на пътя на протест пред МС

Велосипедисти поискаха повече сигурност на пътя на протест пред МС

След поредния трагичен инцидент в столицата

Нормативните промени предвиждат нуждите на велосипедистите и пешеходците да се вземат предвид при всички етапи на развитие на пътищата, които попадат в обхвата на директивата. Този обхват също беше разширен, за да включва не само пътищата TEN-T, но и пътищата, финансирани от ЕС, и основните пътища извън градските райони.

Държавите-членки на ЕС имат две години да хармонизират националните си разпоредби с актуализациите на директивата.

Успоредно с това Европейската комисия ще разработи и изисквания за качество на велосипедната инфраструктура, за да избегне загуба на публично финансиране за велоалеи, които не са безопасни за използване.

До 17 декември 2021 г. всяка държава-членка трябва да уведоми Комисията за списъка на магистралите и първокласните пътища на своя територия, а Комисията ще публикува списъка.

Директивата поставя нови изисквания за гарантиране на безопасното придвижване на велосипедистите - безопасни пресичания, наличие на прелези, тунели и други съоръжения съобразно прогнозни или налични велосипедни и пешеходни потоци.

Европейската комисия ще предостави насоки към страните членки за проектиране на "forgiving roads" ( пътища, компенсиращи грешките на водачите), както и на "self-explaining and self-enforcing roads" (пътища с очевидни и самоприлагащи се правила).

Ще има и изисквания за качество по отношение на уязвимите участници в движението.

Резултатите от оценката на пътищата за цялата мрежа трябва да бъдат докладвани на Комисията на 31 октомври 2025 г., заедно със съответните актуализации в националните насоки.

Страните от общността ще трябва да представят такива доклади на всеки 5 години.

"Заради първенството на страната по брой жертви по пътищата ни годишно, е вероятно българските доклади да се следят наистина стриктно. Ако нашата държава използва разумно финансирането на ЕС, ще може да намали опасностите, а с това и ненужните човешки жертви." - посочват от сдружение сдружение "Велоеволюция".

От организацията допълват, че ако институциите у нас наистина имат намерение да намалят жертвите, ще имат възможност да приложат новите насоки и по пътища с национално и общинско финансиране.

"Това ще позволи на шосейните колоездачи да използват подходящи маршрути с осигурени пресичания и възможност за безопасно движение, без да се налага да излизат на магистрали или високоскоростни пътища. Това се случва сега именно заради липсващи връзки, а освен до загуба на живот, води и до сериозни пречки пред развитието на колоездачния спорт и на велотуризма." - подчертават от неправителствената организация.

Инвестицията във велосипедни пътища не е лукс или глезотия, а е инвестиция в нашето здраве и живот, категорични са от "Велоеволюция".