Европейската комисия (ЕК) днес потвърди ангажимента на Европейския съюз за завишени цели по отношение на климата.

Подготвяйки се за срещата на високо равнище за действия в областта на климата, организирана от генералния секретар на ООН в Ню Йорк на 23 септември, Комисията припомня, че Европейският съюз е начело на глобалните действия в областта на климата, договаряйки една приобщаваща международна рамка, за да отговори на това предизвикателство, докато действа вътрешно с единство, бързина и решителност.

От ЕК уверяват, че ЕС е извършил конкретни действия по повод ангажиментите си в Парижкото споразумение за климата , в съответствие с приоритета на Комисията "Юнкер" за създаване на Енергиен съюз с перспективна политика за климатичните промени.

Светът е крайно неподготвен за последиците от климатичната криза

Светът е крайно неподготвен за последиците от климатичната криза

Това ще доведе до бедност, недостиг на вода и увеличение на миграцията

Заместник-председателят на ЕК за Енергийния съюз Марош Шефчович каза: "С Парижкото споразумение за климата за първи път всички страни се ангажираха да намалят емисиите (с парников ефект). Сега трябва да сме сигурни, че тези намаления са достатъчно навременни, за да избегнем най-лошото от климатичната криза. Европейският съюз ще донесе в Ню Йорк плода на нашата работа по Енергийния съюз: реалистична перспектива за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г., подкрепена от амбициозни политики, заложени в обвързващо законодателство. ЕС гарантира, че всички сектори допринасят за прехода. На срещата на върха за климатичните действия се надяваме нашите планове да вдъхновят други страни и се надяваме те да бъдат вдъхновени. Нашето послание е просто: Европа изпълнява."

От своя страна еврокомисарят по въпросите на климатичните действия и енергетиката Мигел Ариас Канете изтъкна: "Европейският съюз има мощна история за разказване на срещата на върха на ООН по въпросите на климата по-късно този месец. Ние сме глобален лидер в областта на климата и нашите действия в областта на климата са изключителен пример за изпълнение, включително в контекста на процеса на нашата дългосрочна стратегия. Подходът на ЕС е да гарантира, че амбицията за климата не е свързана само с основните цели, но и с действителното изпълнение на нашите обещания, с гарантирането, че целите ще бъдат изпълнени и ще се намалят емисиите. Както показа проучването за целия ЕС, публикувано днес, нашият подход има много силен мандат от нашите граждани. Горд съм да споделя тези послания и в Ню Йорк."

ООН: Рискуваме да достигнем точката на необратимост в климатичните промени

ООН: Рискуваме да достигнем точката на необратимост в климатичните промени

Каскаден срив на природните системи...

Европейският съюз е първата голяма икономика, която въведе правно обвързваща рамка за изпълнение на своите обещания в рамките на Парижкото споразумение и успешно преминава към икономика с ниски емисии с оглед постигане на неутралитет спрямо климата до 2050 г. Амбициозните действия в областта на климата се радват на силна демократична подкрепа. Според последното специално социологическо проучване на "Евробарометър" за климатичните промени, публикувано днес, 93% от европейците смятат, че климатичните промени са сериозен проблем.

Освен това ЕС и неговите страни членки, верни на своя ангажимент за многостранни действия, вкоренени в науката, активно се подготвят да представят до началото на 2020 г. дългосрочна стратегия с цел постигане на климатичен неутралитет до 2050 г., както е предложено от ЕК. Комисията представи визията си за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика през ноември 2018 г., а голяма част от страните членки одобриха тази визия през юни 2019 г. Според "Евробарометър" 92% от европейците са подкрепили климатичния неутралитет до 2050 г. Съгласно Парижкото споразумение всички страни трябва да представят дългосрочна стратегия до 2020 г.

Климатичните промени подкопават премахването на бедността и глада

Климатичните промени подкопават премахването на бедността и глада

Човечеството все повече изпада в цугцванг

ЕС има най-обширната и амбициозна законодателна рамка за действията в областта на климата и успешно преминава към икономика с ниски емисии, целяща неутралитет за климата до 2050 г. - между 1990 и 2017 г. емисиите на парникови газове са били намалени с 23%, докато икономиката постигнала растеж от 58%.

"Евробарометър" показва, че 93% от европейците смятат, че климатичните промени са "сериозен проблем", а 79% го смятат за "много сериозен проблем". В сравнение с последното проучване на "Евробарометър" през 2017 г., климатичните промени са изпреварили международния тероризъм, като се възприемат като втория най-сериозен проблем пред света днес, след бедността, глада и липсата на питейна вода.

Делът на европейските граждани, предприели лични действия за борба с климатичните промени, се е увеличил във всички страни членки на ЕС до средна стойност от над девет от десет граждани (93%).

Резултатите от проучването на "Евробарометър" също така показват искане националните правителства да засилят собствените си цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия (92%) и да предоставят повече публично финансиране на възобновяема енергия (84%). Голямо мнозинство от европейците (72%) смятат, че намаляването на вноса на енергия ще има положително въздействие върху икономиката и енергийната сигурност, а 92% смятат, че ЕС трябва да осигури достъп до енергия за всички граждани на ЕС.

Париж обяви климатично извънредно положение

Париж обяви климатично извънредно положение

"Париж, като други градове, обяви извънредно положение