Европейската комисия започна разследване в сряда на китайските обществени поръчки за медицински изделия, за да определи дали европейските доставчици са получили справедлив достъп, съобщи официалния вестник на ЕС, цитиран от "Ройтерс".

Разследването е първото в рамките на Инструмента за международни обществени поръчки на ЕС, който има за цел да насърчи реципрочността при достъпа до международните пазари на обществени поръчки.

Това може да накара блока да наложи ограничения върху китайските компании за медицинско оборудване, които участват в публични търгове на ЕС.

Няма коментар от китайското правителство.

Официалният вестник на ЕС изброява редица начини, по които Комисията подозира, че Китай несправедливо облагодетелства китайски оференти, включително политика "Купете китайско", ограничения върху вноса и условия, водещи до необичайно ниски оферти, които компаниите, ориентирани към печалба, не могат да предложат.

"Предварителната оценка на Комисията е, че горепосочените мерки и практики водят до сериозно и повтарящо се нарушаване на достъпа на икономическите оператори на Европейския съюз", се казва изданието на ЕС.

Комисията покани Китай да представи своите становища и също така да започне консултации с Комисията за премахване или коригиране на предполагаемите мерки и практики, се казва в списанието.

Разследването трябва да приключи в рамките на девет месеца, въпреки че Комисията може да удължи този период с още пет месеца.

Европейският парламент одобри забраната на продукти, произведени с принудителен труд

Европейският парламент одобри забраната на продукти, произведени с принудителен труд

Европейският парламент одобри закона с голямо мнозинство от 555 гласа "за", 6 "против" и 45 "въздържал се".