Европейската комисия в неделя призова да бъдат спрени около 7,5 милиарда евро европейски средства за Унгария, поради опасения за корупция, съобщава Евронюз.

Комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, каза, че цифрата възлиза на 65% от ангажиментите за три оперативни програми по кохезионната политика и представлява около една трета от кохезионните средства, които страната получава от бюджета на ЕС.

Кохезионните фондове на ЕС се предоставят на по-бедните европейски страни, за да помогнат за насърчаване на растежа и заетостта, докато оперативните програми обхващат по-конкретни инвестиционни проекти.

За Брюксел препоръката към Съвета да приеме тази наказателна мярка е следващата стъпка в процеса на механизма за върховенство на закона, който тя задейства срещу Унгария през април.

Механизмът, който беше одобрен от Съда на ЕС само седмици по-рано след предизвикателство от Будапеща и Полша, позволява на Брюксел да налага финансови санкции на страните членки, "за да защити бюджета", ако се счита, че са нарушили основните ценности на ЕС.

Решението за налагане на финансовата санкция беше взето единодушно от комисарите, каза Хан, по време на заседанието на Комисията, проведено по изключение по-рано сутринта.

Еврокомисарят подчерта, че Будапеща е очертала 17 коригиращи мерки, откакто Брюксел е задействал механизма за поставяне на условия.

Той каза, че те "по принцип трябва да са в състояние да се справят с проблемите, описани в уведомлението", включително "систематични нередности" в процеса на възлагане на обществени поръчки, конфликт на интереси от правителствени служители и слабости в разследването и наказателното преследване в случаи, свързани със средства от ЕС.

Но Хан също подчерта, че спирането на фондовете може да се избегне само ако те бъдат "приложени по съответния начин", че графикът остава "много кратък" и че конкретните промени също ще отнемат време, за да бъдат въведени на практика.

"Рискът за бюджета на този етап остава, затова не можем да заключим, че бюджетът на ЕС е достатъчно защитен", продължи той.

Сега Европейският съвет разполага с един месец, за да реши дали да изпълни препоръката на Комисията. Ако го направи, Унгария също ще получи един месец за отговор - въпреки че може да поиска удължаване - което означава, че Комисията може най-рано да замрази средства за Будапеща на 19 ноември.

Решението на ниво европейски лидери ще изисква само квалифицирано мнозинство, а не единодушие, за да бъде прието, така че Полша, с която Унгария в миналото беше сключила сделка за блокиране на всякакви наказателни действия срещу върховенството на закона, няма да може да предотврати финансовата санкция на Унгария.

Въпреки това Комисията остави вратата отворена за компромис, тъй като Унгария се ангажира да въведе по-голямата част от своите коригиращи мерки до 19 ноември.

България и Унгария: Рискове от проруски съюз в ЕС

България и Унгария: Рискове от проруски съюз в ЕС

Филип Фолкман-Шлук: И точно от това ЕС и Украйна нямат нужда