В сравнение с миналата година усещането на обществеността за независимостта на съдебната власт се е подобрило, включително в държавите, изправени пред системни предизвикателства. Това се посочва в дванадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, публикувано от Европейската комисия.

Тази година то за първи път включва конкретни допълнителни данни за независимостта на правосъдието, например относно назначаването на председатели на съдилища, националните рамки за деклариране на имуществото и за освобождаването от длъжност на главните прокурори.

Основни изводи от прегледа са, че усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило, включително сред държавите, изправени пред системни предизвикателства. Според проучване на Евробарометър от 2016 г. насам усещането на широката общественост за независимостта на съдебната власт се е подобрило или е останало стабилно в 19 държави членки.

Независимостта на съдебната система в България е под заплаха, предупреди Брюксел

Независимостта на съдебната система в България е под заплаха, предупреди Брюксел

Според Йоурова насоката на развитие може да засегне доверието между членките на ЕС

Посочва се, че в 14 страни членки независимите прокурорски съвети или самата прокуратура назначават прокурори. Правомощието на изпълнителната власт (министъра на правосъдието, правителството или държавния глава) да назначава прокурори, подлежи на съдебен контрол в почти всички 12 държави членки, в които прокурорите се назначават по този начин. Освен това в почти всички тези страни е задължително да се посочат причините за отхвърлянето на кандидат за прокурор.

20 държави членки предоставят на изпълнителната власт или парламента правомощието да освобождава от длъжност главния прокурор (в пет от тях по предложение на Съдебния съвет), а в шест държави членки това правомощие се предоставя на Съдебния съвет. 16 държави членки предлагат възможност за преразглеждане на решението.

Констатациите ще бъдат включени в Доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2024 г.

Съдът на ЕС не разбра жалбите на магистратите за закриването на спецсъда

Съдът на ЕС не разбра жалбите на магистратите за закриването на спецсъда

Близо две години след закриването на специализираните съдилища и прокуратури