"Станахме свидетели на разгорещени дебати "за" и "против" 5G технологията, а междувременно пандемията бе използвана като подходящ предлог за ускореното ѝ разгръщане. Година и половина след лансирането на работата по оценката на въздействието, 5G мрежите вече функционират в редица населени места в Европейския съюз. Въпросът дали имаме нужда от 5G технологията днес изглежда задминат от събитията. Става въпрос как да сведем до минимум потенциалните рискове за хората и биоразнообразието."

Това заяви на провело се днес онлайн представяне на изследванията за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда Иво Христов, който е евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.

Обясняват на местните власти ползите от 5G

Обясняват на местните власти ползите от 5G

Андреана Атанасова иска развенчаване на митовете

Припомня се, че в края на 2019 г. Христов и Мишел Риваси, евродепутат от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, поръчаха изготвянето на всеобхватно изследване за въздействието на мрежите от пето поколение върху човешкото здраве и околната среда. Изследванията бяха възложени на два от най-авторитетните научни центъра в Европа - института "Рамацини" в Болоня, Италия, и университета в Гент, Белгия. Участие в събитието са взели проф. Фиорела Белподжи от института "Рамацини" и проф. Арно Тиленс от университета в Гент, под чието ръководство са били проведени двете изследвания.

"За мен бе изненадващо, че разполагаме с план за действие за внедряването на 5G на територията на ЕС, без да са преценени адекватно потенциалните рискове, при положение че тревоги в обществото има. В отговор на този план редица европейски градове въведоха мораториуми, а гражданите реагираха остро на липсата на информация и достатъчно научни изследвания по темата", отбеляза още Иво Христов.

По-добра информираност за 5G мрежите у нас щяла да успокои хората

По-добра информираност за 5G мрежите у нас щяла да успокои хората

КРС имала ангажимент да даде подробна информация какво е 5G и какво предстои да се случва

По думите му усилията оттук нататък трябва да бъдат насочени в посока отправяне на препоръки към регулаторите за конкретни законодателни мерки, които да гарантират максимална защита за европейските граждани.

"Известно е, че обективността на съществуващите изследвания на въздействието на 5G е често поставяна под въпрос поради мащаба на икономическите интереси и силните позиции на индустрията. Все по-често ставаме свидетели на порочната практика корпорациите да финансират научни трудове, които да служат за валидиране на технологии, носещи огромни икономически ползи, но със съмнителен за човешкото здраве и околна сред ефект в дългосрочен план. Тази широко разпространена практика често подвежда общественото мнение в посока, угодна на компаниите", коментира Иво Христов.

Проф. Фиорела Белподжи съобщи по време на презентацията си, че при честотни диапазони 450 MHz - 6000 MHz са налице достатъчно доказателства при експериментите с животни за канцерогенен ефект. По думите ѝ тези честоти вероятно имат ефект върху мъжките и женските репродуктивни способности, както и че съществува възможност за неблагоприятни ефекти върху потомството, изложено на тези честоти по време на ембрионалното развитие.

Втора община наложи мораториум върху 5G

Втора община наложи мораториум върху 5G

Решението бе взето от местния парламент на последното за 2020 г. заседание

Представяйки изследването на въздействието на технологията върху околната среда, проф. Арно Тиленс от Университета в Гент коментира, че има много голяма разлика в броя научни публикации, касаещи животните и тези, касаещи растенията. Като възможна политика той открои финансирането на изследвания, които да доведат до по-качествени научни резултати за влиянието на честотите под 6GHz върху безгръбначните, растенията и гъбите и за влиянието на честоти от 6 до 300 GHz при гръбначните, безгръбначните, растенията и гъбите. Резултатите от тези изследвания могат да формират основа за разработване на политики за излагането на радиочестоти и електромагнитни полета при организмите, различни от човека.

По думите на Мишел Риваси, възлагайки съответните независими научни изследвания за въздействието на 5G мрежите върху човешкото здраве и околната среда, Европейският парламент на практика е заместил Европейската комисия, която е позволила разгръщането на технологията, без да оцени рисковете.

5G мрежите щели да бъдат гръбнакът на цифровизираните икономики и общества

5G мрежите щели да бъдат гръбнакът на цифровизираните икономики и общества

Около това мнение се обединиха българският премиер и заместник-държавният секретар по икономическия растеж на САЩ Кийт Крак