Световният фонд за природата (WWF) и коалиция "Бизнес за природата" излизат с пет препоръки по време на ежегодната среща на Световния икономически форум в Давос.

"Бизнес за природата", част от която е WWF, настоява правителствата да предприемат конкретни действия за сключване на "Ново споразумение за природата и хората", с което да поставят екологичното и социалното развитие в центъра на техните икономики.

"Бизнес за природата" е обединение на влиятелни неправителствени и бизнес организации, чиято цел е да издигне мощен призив за опазване на околната среда. А основен акцент на 50-ото издание на форума в Давос е именно борбата с климатичните промени.

Папата зове властниците в Давос: Хората, а не печалбата да са в основата на политиката

Папата зове властниците в Давос: Хората, а не печалбата да са в основата на политиката

Зове за преодоляването на изолационизма, индивидуализма и идеологическата колонизация

Според публикуван наскоро доклад на Световния икономически форум бизнесът е по-зависим от природата, отколкото се смяташе досега. Генерирането на около 44 трилиона долара - повече от половината от брутния световен продукт - се дължи на природни източници, като това е изложено на риск.

В тази връзка над 360 компании от коалиция "Бизнес за природата" поеха ангажимент да помогнат за опазването и възстановяване на околната среда.

"Днес разполагаме с все повече доказателства, че унищожаваме планетата със скорост, която никога не е била наблюдавана в човешката история. Учените алармират за нуждата от спешни мерки за ограничаване на климатичните промени, насърчаване на устойчивия растеж и спиране драстичното намаляване на биоразнообразието", предупреждават от WWF.

Лидерът на форума в Давос предупреди за ширещ се песимизъм и цинизъм по света

Лидерът на форума в Давос предупреди за ширещ се песимизъм и цинизъм по света

Това предупреди световните лидери Клаус Шваб

За да разработи адекватни препоръки към правителствата, които да защитят икономиките, общностите и поминъка на милиони хора, коалиция "Бизнес за природата" ангажира стотици компании от 15 сектора, опериращи на пет континента. Те настояват за:

1. Признаване на катастрофалната ситуация, породена от изчезването на биоразнообразието на планетата и приемане на глобани цели, които да я спрат до 2030 г.;

2. Поставяне на околната среда като основен акцент в политиките на правителствата, които да гарантират ефективно прилагане на природозащитното законодателство;

3. Взимане на далновидни решения от страна на правителства, компании и финансови организации, които да надхвърлят целите на краткосрочната печалба;

4. Отпускане на средства за социално справедлива трансформация - субсидии и стимули за реформи с положителен ефект върху природата - както и интегриране на иновативните модели за кръгова икономика;

5. Обединяване на усилия в подкрепа на природата от страна на публичния и частния сектор. Унищожаването на природата поражда сериозни разходи за бизнеса и икономиките и затруднява значително справянето с важни глобални предизвикателства като изменението на климата и социалните неравенства. А това подкопава здравето и благосъстоянието на хората, обществения прогрес, както и напредъка по пътя към целите за устойчиво развитие.

"За да сложим край на този порочен процес трябва да гарантираме, че ясното разбиране на връзката между природата, хората и икономиките е интегрирано във всички икономически сектори и на всички нива на вземане на решения", коментира ръководителят на WWF България Веселина Кавръкова.

Грета Тунберг скастри Тръмп: Засаждането на дървета не е достатъчно

Грета Тунберг скастри Тръмп: Засаждането на дървета не е достатъчно

Настоя емисиите на парникови газове да бъдат спрени изцяло

"Борбата с изменението на климата, например, е обречена на провал, ако не обърнем внимание на нашето влияние върху природата, както и на зависимостта ни от нея", допълва тя.

Най-предприемчивите бизнес лидери вече признаха, че икономическият им успех зависи тясно от здравето на околната среда и че на досегашния бизнес модел не може да се разчита в средносрочен и дългосрочен план.

"Финансовите резултати не са от значение за една мъртва планета", заяви изпълнителният директор на коалиция "Бизнес за природата" Ева Заби на откриването на Световния икономически форум в Давос.

Грета Тунберг зове световните лидери в Давос да се вслушат в младите активисти

Грета Тунберг зове световните лидери в Давос да се вслушат в младите активисти

"Науката и гласът на младите хора не са центърът на разговора, а трябва да бъдат"