Две седмици преди изборите от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) са обявили две обществени поръчки за мобилна лаборатория и камера-радар. Информацията е от Института за пътна безопасност (ИПБ).

Тези две обществени поръчки дублират дейности на АПИ и МВР и пилеят милиони левове при неясна цел, информират от ИПБ.

"Нашето виждане е че ДАБДП би следвало да се концентрира и занимава с анализ и оценка на риска, насоки в конкретни дейности на другите институции през призмата на безопасността по пътищата. За пореден път виждаме, че това не се случва", пишат от неправителствената организация със сходна тематика и препоръчват кадрови промени.

ИПБ: Дейността на Агенцията за безопасност по пътищата да не е само на хартия

ИПБ: Дейността на Агенцията за безопасност по пътищата да не е само на хартия

Стратегии и документи са с пожелателен характер, алармират от Института

Първата обществена поръчка е за 390 000 лв. Тя е с № 05837-2021-0001 от 2021 г. на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" е продължение на 5-годишна сага за поръчка на АПИ от 2016 г. с № 00044-2016-0098. Предметът на поръчката е мобилна лаборатория за "измерване на надлъжна равност, напречни наклони, радиуси на крива, коловози и макротекстура...както и обучение на служителите от Института по пътища и мостове (ИПМ)". В поръчката участва един кандидат, но е прекратена заради документални несъответствия, информират от ИПБ.

Две години по-рано, през 2019 г. новосформираната ДАБДП публикува нова обществена поръчка с № 05837-2019-0002 със същия предмет на дейност, но с по-малка цена - 320 000 лв. Явили се две фирми, едната печели, но се отказва поради непредвидени обстоятелства.

И тази поръчка е за мобилна лаборатория за обследване на пътната инфраструктура със същите изисквания за измерване на "равност, макротекстура, наклони, коловози, радиуси на крива, вертикална и хоризонтална маркировка", както и отново съответното обучение на служителите за работа.

Камери на тол системата помагат на МВР и Агенция "Митници"

Камери на тол системата помагат на МВР и Агенция "Митници"

Разширяват се функциите по контрол на трафика и изсветляване на сивия сектор

Другата поръчка на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата с № 05837-2021-0001 е за същата мобилна лаборатория със същите функции. Разликата е, че става въпрос за 1+1, тоест първият брой е основен предмет, а вторият брой е по преценка на възложителя. Бюджетът е 1 750 000 лв. За първата мобилна лаборатория се предвиждат 1 100 000 лв., за втората с по-малко елементи - 650 000лв. Има многобройни съвпадения и припокривания в трите поръчки, но не става ясно как цената само за 2 години е скочила тройно. При първата поръчка мобилната лаборатория за анализ и контрол на настилките е за Института по пътища и мостове към АПИ, който има лаборатория за провеждане на тестове и наблюдения. Целта на тези институти е да насочват научният потенциал в посока на практическата насоченост и необходимост на структура като АПИ, която стопанисва и поддържа над 20 000 км пътна инфраструктура.

В Института за пътищата и мостовете, който е подчинен на АПИ, имат и други автомобила-лаборатории от този тип. Защо тогава от Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата ще купуват специализиран автомобил за АПИ. Как с техника предназначена за наблюдение и обследване на настилките ще се оценява състоянието на пътната безопасност. Настилките са важен елемент от пътната безопасност, но далеч нe са единственият, пишат от ИПБ, които смятат, че наличното оборудване е достатъчно да свърши работа.

Втората обществена поръчка с № 05837-2021-0002 е обявена на 15 март 2021 г. и е свързана с поръчката на 1 радар. Тя съвпада или се препокрива спрямо изискванията с радарите-тринога "ARH CAM S1", като десетки от тях масово се използват от "Пътна полиция".

Странно е, че от ДАБДП иска да закупи само 1 брой радар, пишат от ИПБ и се питат дали не е възможно агенцията да си обменя с Пътна полиция подобни устройства.

"Предметът на поръчката е "камера за наблюдение и изследване на поведението на участниците" с гаранция от 2 години и обучение на 10 служители за работа. И дотук спира нормалната логика на тази поръчка. Въпреки че в предметът се говори за камера, в техническите изисквания (т.2.1) се говори за измерване и определяне на скорост на наблюдаваните обекти от устройството, но никъде не се споменава думата "радар" или специално техническо средство", пишат от ИПБ.

Те тълкуват тези характеристики като техническо средство, което няма да може да верифицира, че измерените скорости са достоверни и по този начин информацията ще бъде компрометирана и е възможно фирмата-изпълнител да се сдобие с референция, която няма да отговаря на същината на поръчката.

"Хипотетичният изпълнител ще достави радарно устройство, но ще се сдобие с документ, че е доставил камера за наблюдение на поведението на пътя...и хипотетично ще използва тази своя референция, за да участва в следваща поръчка където се търсят именно камери", пресмятат специалистите от неправителствената организация с дейност, доста сходна с държавната агенция.

Те се учудват и защо снимките, с които устройството ще доказва измерената скорост ще се класифицират ръчно - не е предвидено автоматично разпознаване и обработка на данните. В същото време се говори за "автоматично изключване на неверни резултати" при същата вече констатирана липса на автоматизация в устройството.

"Липсата на конкретни технически изисквания към радара, както и към "Internet Port", към GPS координатите, към изискванията за влаго- и прахоустойчивост ни карат да се съмняваме в истинността на целите на поръчката", е мнението на хората от Института за пътна безопасност. Те отново изтъкват, че е по-добре държавните институции да си взаимодействат.