Дейци на изкуството създадоха петиция: "За справедливо разпределение на средствата за изкуство". Петицията е насочена към министъра на културата Боил Банов и Национален фонд "Култура" (НФК).

Целта на документа е да бъдат преразпределени около 3 млн. лева, така че да достигнат до артисти и организации, които не са могли да получат финансиране до момента. Въпреки множеството приложени мерки от страна на Министерството на културата и на Национален Фонд "Култура", много артисти и организации остават встрани от програмите. Това води след себе си до редица проблеми за сектора в дългосрочна перспектива, мотивират се авторите на петицията.

Те предлагат две условия. Едното е да се отвори допълнителна сесия на "Творчески инициативи". В нея да бъдат допуснати до кандидатстване колеги на трудов договор или на помощи за безработица. 

Това е важна мярка за артистите, които поради липса на доходи са преминали на трудов договор, наети са на договор към организациите си или са били освободени от работните си места. Подобна мярка би им позволила да продължат да извършват творческа дейност.

"В противен случай лишаваме множество артисти от възможност за творческа реализация по време на криза, което може да се отрази на творческия им път и участие в културния живот за години напред", пишат авторите на петицията.

Те предупреждават, че ако всички пари отидат към организациите, индивидуалните артисти ще трябва да са принудени да се присъединят към тези структури. В дългосрочен план това би означавало да обвържем артисти и организации, което ще се отрази на възможността им да упражняват професията по избрания от тях начин.

Второто предложение е "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата" да отвори втора сесия при същите условия. След приключване на настоящата програма, същата бъде наново отворена с промяна само в срока и насочването й към организации с регистрация между 2 и 3 години.

Изключвайки организации с активна дейност и организационен капацитет единствено на това основание, се създават условия за неравнопоставено присъствие в културната среда в близките години на важни структури и цели екипи.

В крайна сметка това би нарушило едни от водещите европейски ценности за достъп до ресурси и насърчаване на конкурентноспособността в отделните браншове, мотивират се акт.  

Министерството на културата разбра, че има театър на открито. Ще го подкрепи ли?

Министерството на културата разбра, че има театър на открито. Ще го подкрепи ли?

Групите, които работят театър на открито, са повече от тези, които работят съвременен цирк