От Национална асоциация "Българско Черноморие" (НАБЧ) не приемат предложението да се разширят границите на защитена зона "Натура 2000". В открито писмо до служебния премиер Стефан Янев, екоминистър Асен Личев и до неговия заместник Емилия Тончева, която е и председател на Националния съвет по биологично разнообразие те пишат мотивите си.

"Не сме съгласни с предложенията за промени в границите и режима на трите защитени зони за местообитанията, които не са подкрепени с мотиви и актуални данни и доказателства, нито с начина по който същите се въвеждат в грубо нарушение на основните изисквания на националното и европейското законодателство", пишат от асоциацията, като се заканват да отстояват правата си пред национални и европейски институции.

Няма заделен ресурс за "Натура 2000", тревожат се природозащитници

Няма заделен ресурс за "Натура 2000", тревожат се природозащитници

Не са предвидени и мерки за обявяване на защитени зони

Идеята за разширяване на границите на защитени зони за местообитанията BG0001001 "Ропотамо", BG0000100 "Плаж Шкорпиловци" и BG0000103 "Галата", бе разгледана на заседание на Националния съвет по биологично разнообразие на 06 юли 2021 г.

Предложението е да се разшири защитена зона "Ропотамо" с 105.94 ха в района на плаж Корал и в района на местност Аркутино, землище на гр. Созопол, и да се промени заповедта за обявяване на защитената зона на екоминистъра.

В него е и предложение за разширяване на защитена зона "Галата" с 2 010.60 ха в района на плаж Паша дере и на юг от него, и да се промени проекто-заповедта за обявяване на защитената зона.

ЕК ни подсеща с писмо за "Натура 2000"

ЕК ни подсеща с писмо за "Натура 2000"

България е посочила само 22 места като защитени територии за консервиране

Предвижда се и разширяване на защитена зона "Плаж Шкорпиловци" с 1 331.34 ха в района на плаж Кара дере и за изменение на проекто-заповедта за обявяване на защитената зона.

Според изчисленията на асоциацията разширението на трите защитени зони по Директивата за местообитанията е с 3 448 ха или 34 480 дка.

Открито е мъртво бебе делфинче на плаж в Шкорпиловци

Открито е мъртво бебе делфинче на плаж в Шкорпиловци

За момента няма яснота каква е причината за смъртта

"Мрежата Натура 2000 в България заема територия в размер на 3 873 923 ха или 34, 9 % от територията на страната. По този начин България се нарежда на трето място в Европейския съюз по процент от националната територията, определена като част от мрежата Натура 2000", пишат от тази организация. Според тях тази територия била достатъчна.

От сдружението изтъкват, че трябвало да бъде публикувано кога е направено проучването на тези защитени зони и се позовават на Закона за биологичното разнообразие, където са посочени процедурите за определяне или за промяна на режима на опазване и ползване, както и органа, в чиито правомощия е тази дейност.

Изтъкват, че държавите, където има защитени зони (заради птици, животни, растения) не са длъжни да въвеждат забрани (срещу строителство, например), а да да вземат мерки за недопускане влошаване състоянието на местообитанията.

"Под претекст, че обявяването на защитените зони не променя собствеността върху земите, горите и водните площи, попадащи в тях, де факто с налаганите забрани в тези територии се ограничава правото на собственост на българските граждани", е мотивът на сдружението срещу разширението на защитената зона.

Новото находище "Галата" чака акционер

Новото находище "Галата" чака акционер

Министър Трайков е на обиколка в предприятията