Правителството одобри средства за 2018 г. за Междуведомствения координационен механизъм по кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Одобреният разход от 1 882 587 лв. е част от финансово осигурената "пътна карта" за действията на нашата страна по членство в периода 2018-2020 г. на обща стойност 5 509 591 лв.

България ускорява подготовката си за членство в ОИСР

България ускорява подготовката си за членство в ОИСР

България е подала официално молба за членство в ОИСР през 2007 година

България е подала официално молба за членство в ОИСР през 2007 година. В края на 2017 година българското правителство реши да създаде постоянно действащ междуведомствен координационен механизъм и одобри "пътна карта" за действията на страната ни по присъединяването към ОИСР.

Хвалят българската кандидатура за Организацията за икономическо сътрудничество

Хвалят българската кандидатура за Организацията за икономическо сътрудничество

Борисов изтъкна консенсуса за членство в икономическата организация