Министрите от кабинета "Борисов-3" решиха Република България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция, съобщиха от МС.

Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта. Тя ще се проведе в Маракеш, Мароко, на 10 и 11 декември.

Правителството няма да подкрепи Глобалния пакт за миграцията на ООН
Обновена

Правителството няма да подкрепи Глобалния пакт за миграцията на ООН

Решението е на коалиционния съвет

Министрите решиха при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт Постоянният представител на Република България в ООН да гласува с "въздържал се".

Припомняме, на 12 ноември 2018 г. правителството обяви, че България няма да се присъедини към Глобалния пакт за миграцията на ООН.

Темата за по-ефективното управление на миграционните процеси е от основно значение за Република България. На този етап българското правителство смята, че решението за неприсъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани.

Правителството няма да подкрепи Глобалния пакт за миграцията на ООН
Обновена

Правителството няма да подкрепи Глобалния пакт за миграцията на ООН

Решението е на коалиционния съвет

Република България ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международноправни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници, уверяват от МС.