Арендаторите, които не се издължават на собствениците на земя, да не получават субсидии. Това предложение е на кмета на Дългопол Георги Георгиев, информира БНР.

Той се надява предложението да бъде предвидено при обсъждането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Според него, в закона има пропуск. Ако едрият арендатор е наел държавни или общински земи, той няма право да ги заяви за подпомагане и да получи субсидии за тях, когато не е изплатил дължимите такси. Ако едрият законодател е наел земята от частно лице, той може да си позволи да не му плаща като в същото време има право да си получава субсидии, обясни Георгиев.

Основният проблем е, че хората гледат какво ще получат, а не гледат как се разваля договорът, който подписват.

Арендата да се обвърже с добива, поискаха собственици на земи

Арендата да се обвърже с добива, поискаха собственици на земи

Те се срещнаха в НС с представители на левицата

При коректен арентадор няма проблем. Ако арендаторът е некоректен, стандартното разваляне на договора е три месеца след завършване на стопанската година. В този случай собственикът на земята не получава две ренти, т.е. за две поредни стопански години.

През това време арендаторът има право след документацията да очертае земите си и да получи за тях субсидии, без да е платил.

Кметът на Дългопол обясни, че предлаганата промяна е за член 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В сегашния Закон държавата и законът по някакъв начин са защитили Държавния общински поземлен фонд, обясни Георгиев.

Убиха земеделски арендатор във видинско село

Убиха земеделски арендатор във видинско село

Извършителите все още не са известни

Предложението е да бъдат обхванати и дължимите наемни вноски към физически и юридически лица. Иска се арендаторът да няма право да очертава тези ниви и съответно да получава субсидии.

Местният управник обяснява, че информацията за платилите към държавата и общината рентни вноски се получават от Общинска служба "Земеделие" - за държавните, и от Общината за общинския поземлен фонд.

За вноските към частните лица той и екипа му предлагат данните да се подават с декларация по образец, която ще се дава от Областната земеделска служба. И физическите, и юридическите лица придобиват по-бързо законово основание да въздействат върху нередовните арендатори, каза Георгиев.

Това означава, че за да има право един арендатор да заяви земите си за подпомагане, за субсидиране, той трябва да подаде декларация, че е изплатил всички дължими вноски към частни лица, чиито земи е наел.