Положението на хората с увреждания по-скоро ще се влоши. Пристъпва се към ограничаване на права при липса на реална възможност за трудова и социална интеграция на хората с увреждания. Ние изцяло подкрепяме справедливите искания поставени в Протестната нота на Национално представителните организации на и за хората с увреждания и протеста им днес.

Това се казва в позиция на БСП, разпространена до медиите половин час преди началото на протеста на хората с увреждания.

На национален протест се вдигат хората с увреждания

На национален протест се вдигат хората с увреждания

Новите реформи могат да пропуснат ампутиран крак

Поради неспособността правителството да се справи със злоупотребите и корупцията в тази система, се наказват хората с реални увреждания. С предложените промени не се гарантира ограничаване на корупционните практики и увеличаване на контрола, твърдят от Левицата.

Припомняме, във вторник, 10 април 2018 г. по указание на премиера Бойко Борисов бяха изтеглени промените за медицинската експертиза.

Според БСП с тези промени, които оценяват работоспособността, част от хората с намалена работоспособност над 50 % ще получат отказ за получаване на пенсия за инвалидност, а друга част ще получават частичен размер на пенсията.

Предложената концепция не решава основните проблеми на хората с увреждания, категорични са от партията на Нинова. Концепцията има неясен характер, без времеви хоризонт и цели по-скоро икономии на финансови средства. Какви права ще ползват хората с увреждания след разделянето на експертизата и как те ще бъдат гарантирани, питат авторите на позицията.

Според тях, децентрализацията ще доведе до затруднение и увеличение на администрацията, а не улеснение за хората с увреждания.

Неясен остава проблемът как държавата ще предостави реално работно място и доходи от труд за хората, получили експертиза за своята работоспособност и лишени изцяло или частично от инвалидни пенсии. И досегашната оценка дава възможност за труд на част от тях, но безработицата им е близо 90 % при нищожните нива на инвалидната пенсия, припомнят от БСП.

Лишаването, изцяло или частично, от инвалидна пенсия, без гаранции за възможност за цялостна интеграция - достъпна среда, адаптирани работни места, достъп до съвременни и ефективни социални услуги, адекватни нива на добавките за социална интеграция, е просто стремеж за търсене на икономии, за ограничаване на разходи от една от най-онеправданите социални групи. Не се отчита острата необходимост от продължаващо лечение и рехабилитация за стабилизирането на здравословното състояние на освидетелствените лица, смятат от левицата.

Според тях, в България хората с увреждания са около 8 %, при 16 % средно за ЕС. Предложената концепцията за реформиране на експертизата на работоспособността не решава нито един от проблемите за:

− Адаптирана и достъпна среда;

− Достъпно здравеопазване и рехабилитация;

− Конкретно насочено образование и обучение;

− Развитие на социалната икономика;

− Реална възможност за трудова заетост и достъп до адаптирани работни места;

− Качествени и достъпни социални услуги;

− Адекватни нива на инвалидните пенсии;

− Адекватни размери на интеграционните добавки и обвързването им с цената на живота;

− Равнопоставеност на финансовата подкрепа за децата с увреждания и тези навършили 18 г.;

Не се решава и проблемът за осигуряване на хората с увреждания на компенсиращ доход, обвързан с увеличените разходи за лечение, хранене, медицинска и социална рехабилитация, обучение и преквалификация, транспорт, достъп до информация, социални услуги и др. С промените не се намалява административната тежест и подобряване на обслужването, гласи позицията на Левицата.