Като отчитат стратегическата важност на придобиването на нов боен самолет за българската армия, "Демократична България" смята, че мнозинството трябва да прояви смелост и да продължи процеса с нов мандат.

Те считат, че той е необходим заради неуспеха на екипа на МО да се включи в параметрите на действащото решение на парламента. "Бързото въвеждане на съвместим в НАТО боен самолет, който да замени несъвместимите, морално и физически остарели, много скъпи за поддръжка и без принос към колективната отбрана, самолети МиГ-29 и Су-25, е приоритетна задача за националната ни сигурност", допълва обединението.

Придобиването на самолети Ф-16, чрез споразумение с правителството на САЩ, затвърждава геополитическия избор от 1997 година, ще стартира реално процеса на превъоръжаване и ускорява интеграцията ни в НАТО, обясняват те.

Около 700 изтребители F-16 са част от военновъздушните сили на 10 държави-членки на НАТО в Европа, а в края на 2018 г. Гърция потвърди, че ще модернизира 84 от по-ранното си поколение изтребители F-16 до стандарт Viper, който е подобен на новия блок 70, избран от Словакия и България, обясняват "Демократична България.

Атлантици: При гласуването за F-16 депутатите да покажат национална отговорност

Атлантици: При гласуването за F-16 депутатите да покажат национална отговорност

Начало на превъоръжаването на Българската армия...

С цел да се избегнат рисковете от по-нататъшно забавяне или отмяна на процедурата, те настояват в новия мандат на парламента да залегнат следните важни елементи:

"Да се предвиди срок, в който правителството да внесе договор по придобиване на боен самолет за ратификация от Народното събрание - не по-късно от 30.06.2019 година, с цел приключване на процедурата преди лятната ваканция на парламента.

Преговорите с правителството на САЩ да се водят в контекста на стратегическото ни партньорство за постигане на оптимални условия за индустриално и научно-техническо сътрудничество по придобиване и експлоатация на Ф-16, при условия на минимизиране на рисковете за сигурността на въздушното пространство на България в преходния период.

Преди внасяне на договора за ратификация да бъде създаден професионален съвместен програмен офис за придобиване на боен самолет и интеграцията му във въоръжените сили на България и структурата на силите на НАТО. Офисът да започне незабавно планиране на необходимите подготвителни работи по инфраструктурата, подготовката на персонала и други задачи от "критичния път" за въвеждане в бойна експлоатация на новия самолет, и да осигури цялостна поддръжка на жизнения му цикъл следващите 30-40 години.

Изграждането на програмния офис да стане в консултации с агенциите на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA) и по комуникации и информация (NCIA), с цел гарантиране на прилагането на най-добрите практики от НАТО у нас.

Паралелно с графика за въвеждане в бойна експлоатация на новия самолет да се представи за одобрение в парламента график за извеждане от въоръжение на МиГ-29 и Су-25, с цел ограничаване на разходите за бойни самолети до възможния минимум и съсредоточаване на вниманието на ВВС върху трансформация в системата на НАТО."

Генерал Попов не разбира какво предлагат критиците на избора за Ф-16

Генерал Попов не разбира какво предлагат критиците на избора за Ф-16

САЩ е съюзник, на когото можеш да разчиташ

Гласуването в парламента за промяна на мандата по придобиване на нов боен самолет е практически "вот на доверие" по въпросите на националната сигурност, поради тази причина обединението очаква отговорно поведение от всички парламентарни сили, особено от управляващото мнозинство.

"Демократична България" се ангажира при участие в следващ парламент да постави превъоръжаването на армията в контекста на участието на България в НАТО и Европейската отбрана, като основен приоритет в съответствие с представен "Обществен договор за отбранителна политика до 2030 година".

Петков вижда възможност за вот на недоверие с доклада за F-16

Петков вижда възможност за вот на недоверие с доклада за F-16

Защото част от досегашните вотове на опозицията са пародийни