"Демократична България" ще сезират ЕК, Съда на ЕС и Съвета на Европа за промените в антикорупционния закон, които бяха приети на първо четене в петък.

Според промените прекратяването на наказателното производство или доказването на невинност няма да спират гражданската конфискация на имущество, както и няма да падат сроковете за проверка от страна на антикорупционния орган.

От обединението са категорични, че измененията са характерни по-скоро за авторитарно управление, а не демократично.

Председателят на "Да България" Христо Иванов пише, че с промените "Народното събрание абсолютно арогантно, демонстративно и в нарушение на фундаментални правни принципи, е на път да се отрече едновременно от нашата принадлежност към ЕС, от общочовешките ценности, прогласени в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и от основни елементи на правовата държава, каквито са независимостта на съдилищата, неприкосновеността на частната собственост и презумпцията за невинност".

Според Иванов с промените се създава инструмент, който позволява гражданите, извършили или обвинени в извършването на престъпление, да бъдат лишавани от своите основни права на частна собственост.

Христо Иванов: Това отношение към гражданите е атрибут на авторитарна, а не демократична и правова държава.

Според "Демократична България" предложените и приети на първо четене промени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) ограничава независимия съдебен контрол и създава нова възможност за политически репресии на неудобни лица. С измененията едно лице, което не е извършило нищо неправомерно, може да се окаже обект на дългогодишна държавна репресия от страна на антикорупционния орган и отнемане на имущество, въпреки доказана невинност. 

Приеха гражданската конфискация в правната комисия на 44-то НС

Приеха гражданската конфискация в правната комисия на 44-то НС

Цецка Цачева обясни, че гражданската конфискация не представлява наказание за лицето

"С приемането на това извънредно законодателство българският парламент нарушава и правото на ЕС... Законопроектът нарушава защитената неприкосновеност на частната собственост съгласно Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), вкл. Допълнителен протокол № 1 към нея, доколкото въвежда национални правила за ограничаване на собствеността, които са несъвместими с принципите на правовата държава. Той установява нетърпим от правото произвол от страна на държавата, защото позволява ограничаване и лишаване от собственост на лица без те да са извършили каквото и да е закононарушение, което без съмнение е непропорционална намеса на държавата в частната собственост", пише Иванов.

В съобщението се припомня, че за подобен тип правна уредба България вече е била осъдена в Страсбург ("Димитрови срещу България" - 12655/09). Това очевидно не притеснява българският законодател, който не само не гарантира правата на гражданите, а създава условия за репресии и произвол, допълва лидера на "Да България".

Според обвиненията на Иванов около промените в антикорупционния закон не са спазени дори правилата и стандартите на законодателния процес - изготвената предварителна оценка на въздействието, в размер на половин страница, била абсолютно бутафорна. Не било спазено и условието за обществената консултация на промените - "обществени консултации по законопроекта изобщо не са предвидени и проведени (по закон те трябва да са най-малко 1 месец)".

Парламентът позволи арест до 48 часа без уведомление

Парламентът позволи арест до 48 часа без уведомление

Решението ще е на прокурора на досъдебното производство

"Цялата процедура по внасянето и разглеждането на този законопроект не оставя съмнение за преследваната цел - пълно подчиняване на гражданите и бизнеса на интересите на управляващите. Самият закон се превръща във властови произвол, облечен във формално-правен камуфлаж. Установяването на безконтролна диктатура на КПКОНПИ разчиства пътя на клиентелата на властта към установяване на монопол във всички отрасли на икономиката. Всеки свободен и независим от държавата бизнес е застрашен от ликвидация, за да могат на неговото място да се настанят активните борци за вечната власт на ГЕРБ и присъдружните им парламентарни групировки.
Извънредното законодателство означава срив на инвестициите, срив на конкуренцията и срив на икономиката. Дълг на всеки гражданин, който желае страната да се развива като част от свободния свят, е да се противопостави на настъпващата диктатура. Да се опълчи срещу машината за репресии", категорични са от "Демократична България".

Обединението настоява законопроектът да бъде незабавно оттеглен и по този начин да бъде спазена Конституцията на страната и установените в нея принципи на правовата държава, а именно разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

Държавата няма да отнеме имущество за 2 милиона лева на Христо Бисеров

Държавата няма да отнеме имущество за 2 милиона лева на Христо Бисеров

След тълкувателното решение на ВКС, КПКОНПИ оттегля искове за над 21 милиона лева

"Поемаме ангажимент за демонтиране на цялата тази система от паралелни на редовното правосъдие репресивни структури, в частност КПОНПИ", обещават от "Демократична България".

Те заявяват ясно, че във връзка с промените ще сезират ЕК за нарушение на правото на ЕС, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Венецианската комисия за нарушаване на правата на човека по ЕКПЧ, както и ще уведомят Съда на ЕС.

И Демократична България с Визия за спасение на България

И Демократична България с Визия за спасение на България

Намаляване на данъчното бреме

"Демократична България" ще сезират и президента Румен Радев с искане за вето върху промените в антикорупционния закон. Ако законът бъде приет, обединението ще сезира и Конституционния съд на страната.

"В условията на задълбочаващи се авторитарни тенденции в управлението на страната, при отсъствие на реална парламентарна опозиция, обединение "Демократична България" остава единственият политически защитник на основните права на българските граждани", завършва Христо Иванов.

Демократична България предупреждава, че "тайното задържане" е репресия

Демократична България предупреждава, че "тайното задържане" е репресия

Определят го като инструмент за корупция