ДФ "Земеделие" ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013г. съобразно окончателното решението на петчленния състав на съда.

Това съобщават от МЗХ във връзка с решението, което излезе тази сутрин. То е окончателно и с него ВАС постановява методиката за определяне на санкции след плащане е нищожна. Мотив е, че методиката е утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който не е овластен за подобна нормотворческа дейност.

С моменталното решение на ДФ "Земеделие" ще бъдат избегнати бъдещи претенции от страна на бенефициенти, санкционирани съгласно отменената методика.

Също така всички проекти по ПРСР 2007 - 2013г., намиращи се в етап на мониторинг на изпълнението, ще продължат да бъдат под контрол на методиката, която отговаря на разпоредбата на съда.

ДФЗ ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира и защити в максимална степен държавния интерес, уверяват още от ведомството.

Борисов иска всички фалшиви хотелиери по ПРСР веднага на прокурор

Борисов иска всички фалшиви хотелиери по ПРСР веднага на прокурор

Не отваряме новата програма РСР, обяви премиерът, който очаква конфискация

Припомняме, сегашният министър на земеделието Румен Порожанов бе директор на фонд "Земеделие" от март 2011 до август 2013 г. и от 27 ноември 2014 г. до февруари 2017 г. Преди месец се разгоря скандал именно покрай парите от тази програма, които са отишли в частни вили, а не за развитие на туризма в България. Тогава Порожанов, тогава все още министър на земеделието, увери, че при установяване на нарушения парите ще бъдат върнати точно според методиката.