Президентът Румен Радев подписа първите си укази като държавен глава, съобщиха от администрацията на президента.

В неговия мандат Президентството ще се състои от Администрация на президента и съвети, които да подпомагат президента и вицепрезидента при изпълнението на правомощията им. Радев ще има 12 секретаря. В администрацията му ще работят пет комисии и пет съвета

Първите назначения в Администрацията на президента са:

- Главен секретар - Димитър Стоянов,

- Началник на кабинета на президента - Иво Христов,

- Началник на кабинета на вицепрезидента - Надя Младенова;

Президентът на Републиката ще има 12 секретари:

- Секретар по външна политика - Атанас Кръстин;

- Секретар по българското председателство на Съвета на ЕС-2018;

- Секретар по сигурност и отбрана;

- Секретар по правни въпроси - Емилия Друмева;

- Секретар по правни въпроси и антикорупция;

- Секретар по духовност и култура;

- Секретар по регионално развитие;

- Секретар по икономика и инвестиции - Илия Христозов;

- Секретар по социални политики и здравеопазване;

- Секретар по образование, наука и иновации;

- Секретар по вътрешна политика и гражданско общество - Николай Копринков;

- Секретар за връзки с медиите.

В Администрацията на Президента работят пет комисии:

- Комисия по българско гражданство;

- Комисия по помилването;

- Комисия по предоставяне на убежище;

- Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания;

- Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места.

Към Администрация на президента се създават пет съвета. Това са консултативни органи, които ще участват при вземането на решения, формирането на позиции и становища, както и при предприемане на инициативи в конкретни области на обществения живот. Те са: Съвет "Външна политика, сигурност и отбрана; Правен съвет, оглавяван от Невянка Кънева; Съвет "Духовност и култура"; Съвет "Икономическо и социално развитие" и Съвет "Образование, наука и иновации".

С указ са възложени правомощия на вицепрезидента Илияна Йотова по чл.98, т.9, т.10 и т.11:

- дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;

- предоставя убежище;

- упражнява право на помилване;

както и по чл. 98, т.7 от Конституцията на Република България, по Закона за българите, живеещи извън Република България.