Европейската комисия е решила да изпрати официални уведомителни писма на България, Чехия и Румъния с искане за пълно прилагане на европейското законодателство за запасите от петрол, съобщава БНР.

Съгласно правилата държавите трябва да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти в количество, което съответства поне на по-голямата от двете величини - 90 дни среднодневен нетен внос или 61 дни среднодневно вътрешно потребление.

От ЕК посочват, че държавите е трябвало да въведат правилата в националното законодателство до 31 декември 2012 г.

Комисията изтъква значението на петрола за ЕС, силната зависимост от външни доставки и геополитическата несигурност в много от районите производители. Според нея България и останалите две държави многократно не са изпълнявали задължението за поддържане на минимални запаси от суров петрол, някои от тях от януари 2013 г. насам.

Комисията е на мнение, че недостатъчните запаси не се дължат на извънредни обстоятелства, а на неизпълнение на правилата. Трите държави трябва да отговорят на доводите на ЕК до два месеца. В противен случай Комисията може да продължи с наказателната процедура.