Предлагаме програма за киберсигурност за Западните Балкани с бюджет 8 милиона евро. Западните Балкани усетиха конкретни ползи от Цифровата програма за региона, предложена от българския еврокомисар, коментира българският еврокомисар Мария Габриел на фоум Цифров диалог ЕС-Западни Балкани.

Първият форум в Брюксел е анонсиран от комисаря по време на Цифровата асамблея през 2018 г. в София и година по-късно е факт. Диалогът ще бъде ежегодно събитие и ще служи като платформа за отчитане на постигнатото по Цифровата програма за Западните Балкани и очертаване на бъдещите действия. В първото издание на диалога се включиха ресорни министри и зам.-министри от шестте балкански държави и експерти от Европейската комисия.

"Регионалното споразумение за роуминга, което влезе в сила на 1 юли, е едно от важните постижения в рамките само на една година благодарение на съвместните ни усилия. Това споразумение проправя пътя за започване на процес за намаляване на таксите за роуминг между Западните Балкани и ЕС", обяснява Габриел.

 Страните от Западните Балкани свалят цените на роуминга

Страните от Западните Балкани свалят цените на роуминга

От 1 юли минута разговор няма да е над 19 евроцента...

"Разходите за роуминг в региона бяха намалени значително и варират от 65% за изходящи обаждания до 78% за пренос на данни. През януари 2020 г. ще има допълнителни намаления. С политическата декларация на лидерите от Западните Балкани за подкрепа на Цифровата програма за региона, която подписаха преди година в София, беше демонстриран силен политически ангажимент и региона сега е много по-видим на цифровата карта", добави тя при откриването на форума.

Българският еврокомисар отбелязва, че Цифровата програма за Западните Балкани подобрява свързаността на региона с ЕС и особено с България като съседна държава. За подпомагане внедряването на широколентов достъп до интернет са предоставени 30 милиона евро от Инвестиционната рамка за Западните Балкани.

Вече се изпълняват няколко проекта - миналата година стартира един с Албания, започват проекти също със Северна Македония и Черна гора. Напредва и сътрудничеството по отношение на киберсигурността - в държавите от Западните Балкани тече процес за привеждане в съответствие с европейската Директива за мрежова и информационна сигурност и се работи по партньорството с Европейската агенция за киберсигурност ЕНИСА.

Това ще увеличи значително киберсигурността в региона, което е в полза и на ЕС. По време на Европейската седмица на програмирането през 2018 г, в Западните Балкани са проведени над 1 000 събития - три пъти повече от предходната 2017 г.

Еврокомисар Габриел вижда вдъхновяващи стартъпи в Западните Балкани

Еврокомисар Габриел вижда вдъхновяващи стартъпи в Западните Балкани

Огромна възможност за кадърните и знаещите да станат богати хора, коментира Борисов

Стартъп мрежата за Западните Балкани, започната от Габриел в София през ноември 2018 г., се разгръща и през март представи препоръки за насърчаване на връзките с европейската предприемаческа екосистема. Цифровата програма подкрепя и разгръщането на цифрови иновационни хъбове - днес в Западните Балкани функционират шест центъра, а шестнадесет са в процес на подготовка.

Габриел очертава няколко ключови области и нови инициативи, в които трябва да се насочи вниманието занапред. Тя коментира, че в края на юли ще бъде представена многонационална програма за изграждане на капацитет за киберсигурност в Западните Балкани.

Бюджетът на програмата е 8 милиона евро и ще бъде насочен за засилване на кибернетичната устойчивост на региона, за ефективен отговор на предизвикателствата и рисковете от кибератаки. Изпълнението на програмата се очаква да започне през 2020 г.

Други конкретни теми за бъдещи действия са въвеждането на 5G, развитието и използването на изкуствен интелект, блокчейн, разширяването на стартъп мрежите, повече цифрови иновационни хъбове и инициативи за цифрови умения.

"Чрез общия ни ангажимент и конкретни действия за прилагането на Цифровата програма за Западните Балкани можем да постигнем още повече за предприятията и гражданите на региона и на Е", обяснява Габриел.

"Предимствата от по-добри обществени услуги, модерна публична администрация, по-добра киберсигурност, по-голяма свързаност в шестте балкански държави означават предимства и за европейските граждани и бизнес", коментира еврокомисар Мария Габриел.

Първият суперкомпютър на Балканите заработва у нас до 2020 г.

Първият суперкомпютър на Балканите заработва у нас до 2020 г.

България ще бъде сред първите 3 страни със суперкомпютри