От Здравното министерство уточняват размера на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за работещите в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) по време на обявеното извънредно положение/ извънредната епидемична обстановка.

Повод за това уточнение са запитвания от служители на Спешна помощ за допълнителните пари за работещите при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, утвърдени със Заповед № РД -01-620/23.07.2021г. на министъра на здравеопазването.

Като гавра определиха новия метод за финансиране на спешните медици за COVID

Като гавра определиха новия метод за финансиране на спешните медици за COVID

Трябва да изчисляват и минутите за помощ на пациенти с коронавирус

Размерът на парите не зависи от часовете, през които човекът е давал спешна помощ на пациент с COVID-19, а от всички отработени часове през месеца.

Право на допълнителни възнаграждения имат медицински и немедицински персонал, които през съответния месец са имали пряк досег до пациент с доказан COVID-19.

Ако конкретно лице - медицинско или немедицинско/служител през определен месец не е имал досег до доказан с COVID-19 пациент, то той не попада за съответния месец в разпределението на средства за допълнително възнаграждение.

Самият размер на допълнителното възнаграждение е до 1000 лв. чисто при пълен отработен месец, или сума - пропорционална на отработеното от лицето време през месеца - не времето в пряк досег до пациент с доказан COVID-19, а реално отработено за месеца време.

От ведомството на Стойчо Кацаров дават пример.

След изтичане на календарен месец е видно кои екипи/лица - медицински или немедицински, са осъществявали дейности в пряк досег до пациент с COVID-19, това автоматично им дава право на допълнително възнаграждение за работа при неблагоприятни условия. Ако приемем условно месец с 20 работни дни по 7-часово дежурство, то при 140 отработени часа - пълен месец, се дължат на лицето 1000 лв.

Ако даден екип/ лице - медицинско или немедицинско, пряко осъществявало дейности с пациент с COVID-19 през месеца, е имал 4 дежурства по 7 часа, то за отработените 28 часа ще получи приспадащата се част от 1000 лв., което в случая е 1/5 или 200 лева, независимо от възможността само в едно от четирите си дежурства да е имало контакт с пациент с COVID-19.