Планират се над 65 милиона лева да бъдат инвестирани в подобрение и ремонти на подвижния състав на БДЖ. Това заяви изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" инж. Никола Василев по време на участието си в транспортната комисия.

На вниманието на парламентарната комисията инж. Василев представи пътна карта, която ще я има на всички жп гари. Тя ще има за цел да показва с кой влак докъде може да се стигне.

БДЖ планира да инвестира 71 млн. лв. в подобряване на услугата

БДЖ планира да инвестира 71 млн. лв. в подобряване на услугата

От тях 65 млн. лв. само за подобряване на състоянието на подвижния състав

Освен това са стартирани проекти за работещите в БДЖ за подобряване условията на труд на локомотивните машинисти, подобряване на уловилата на труд на работниците по депата и бонусна система за заплащането на работниците.

Настоящето ръководство на БДЖ искат да изравнят условията на труд и на двете холдингови дружества - БДЖ "Пътнически превози" и БДЖ "Товарни превози".

Предприети са и няколко проекта за информационно обслужване, обновяване на системата за резервация и обучение на персонала.

Следим в реално време движението на влаковете с нова услуга на БДЖ

Следим в реално време движението на влаковете с нова услуга на БДЖ

Функцията дава информация за закъснения или извънреден престой

Консолидираният бюджет на "Холдинг БДЖ" за 2019 г. предвижда увеличението на приходите до 366 млн. лв. и увеличение на разходите с 12 млн. лв.
Данните представи председателят на управителния съвет на "Ходинг БДЖ" Григори Григоров по време на участието в транспорта комисия.

БДЖ "Пътнически превози" запазва приходите на същото ниво, но увеличава пътниците си с 500 000 души. Оперативната печалба на БДЖ "Пътнически превози" се запазва в рамките на на 20 млн. лв., субсидията остава неизменна - 175 млн. лв. Капиталовият трансфер насочен за ремонт на подвижния състав е в рамките на 39 млн. лв.

БДЖ "Товарни превози" планира приходи в размер на 130 милиона лева, което е с 15% повече от миналата година.
Те имат 100 милиона дългове към НКЖИ, но тази година те ще намалеят с 10 милиона лева за сметка на собствените приходи на компанията и продажба на нетекущи активи.

За 2020 г. са предвидени 100 млн. лв. за нов подвижен състав. Това ще бъде първата обществена поръчка до края на 2019 г. с планиран срок на доставка на първите елементи на новия подвижен състав до 2021 година, каза още Григоров.

БДЖ е в стабилно финансово състояние, отчетоха новите шефове

БДЖ е в стабилно финансово състояние, отчетоха новите шефове

Новото ръководство на БДЖ иска да изкара системата от 19 век

40-50% от приходите се носят от дългите линии от София-Варна и София-Бургас. Фокусът върху новия подвижен състав ще бъде именно върху тези участъци, отчете шефът на БДЖ.

Трябва да се подготвя такъв подвижен състав, който да отговаря на нуждите на нощните влакове, на нуждите на влаковете в пиковите моменти на годината, както и в нормалните работни дни, посочи Григоров.

За останалите направления по средните линии съставите ще бъдат напълно достатъчни да удовлетворят необходимостта на пътниците. За последните линии или така наречените крайградски линии, те са осигурени от мотрисите Siemens, техния технологичен ресурс е минимум още 15 години и няма да се нуждае от нов подвижен състав, обясни Григоров.

Той коментира и задълженията към НКЖИ и посочи, че основните задължения на БДЖ "Товарни превози" в размер на 100 милиона лева и са основно към инфраструктурната компания.

За тях има разписана тригодишна програма за погасяване, която не се е изпълнявала през миналата година и задълженията са нараснали с няколко милиона лева.
През настоящата година обаче личен ангажимент има Съветът на директорите, който да следи за нейното изпълнение.

Повече полиция по влаковете обеща БДЖ

Повече полиция по влаковете обеща БДЖ

След убийството на гара Вакарел