Над 71 млн. лева за подобряване на превозите са заложили в бизнес плана за 2019 г. на БДЖ. Парите са за капиталови инвестиции.
От тях 65 млн. лв. са планирани само за подобряване на състоянието на подвижния състав, информираха от дружеството.

Предварителните данни за 2018 г. в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД показват, че през 2018 г., приходите на дружеството се формират от 51 млн. лв. продажби, 10.4 млн. лв. компенсации и 175 млн. лв. субсидия. Това общо е 236.4 млн. лв., което е с 2.7 млн. лв. под планираните.

Пред фалит е дружеството, ремонтирало локомотивите на  БДЖ

Пред фалит е дружеството, ремонтирало локомотивите на БДЖ

Ако ги закрият, връщат техническата документация в Загреб

Оперативните разходи са в размер на 215.2 млн. лв., с 10 млн. лв. по-малко от предвидените, като реализираната икономия е от разходи за външни услуги и енергия.

Като резултат дружеството за първи път от 6 години ще излезе на нетна печалба, в размер на близо 1 млн. лева.

БДЖ е в стабилно финансово състояние, отчетоха новите шефове

БДЖ е в стабилно финансово състояние, отчетоха новите шефове

Новото ръководство на БДЖ иска да изкара системата от 19 век

За трета поредна година броят на превозените пътници е около 21 милиона (най-ниското за последните 10 години). Има леко увеличение от 184 хил. пътника, като разпределението на пътникопотока е в следните направления:

От компанията признават, че капиталовата програма през 2018 г. изостава силно - от планирани над 46 млн. лв., за ремонтна дейност са изразходвани малко повече от 8 млн. лв. Това е довело до добре известните проблеми с осигуряването на Графика за движение на влаковете.

Предвидените за 2019 г. капиталовите инвестиции са в размер на над 71 милиона лева. От тях 65 млн. лв. само за подобряване на състоянието на подвижния състав.

Вече няма нужда от "Холдинг БДЖ", убеден Росен Желязков

Вече няма нужда от "Холдинг БДЖ", убеден Росен Желязков

Преструктурирането му ще отнеме време

От дружеството уверяват, че тук са включени обществени поръчки за изпълнение на подемни ремонти на 20 локомотива и капитални ремонти на още 30 локомотива, както и стартиране на ремонта на дизеловите и електромотрисните влакове "Сименс".

Предстои и оптимизиране на текущата програма за ремонт на вагони като е предвидено през годината да бъде извършен капитален ремонт на общо 61 вагона и среден ремонт на още 98 вагона.

Служителите, разкрили фиктивните ремонти в БДЖ, уволнени

Служителите, разкрили фиктивните ремонти в БДЖ, уволнени

Ръководството на БДЖ показва безпомощност пред истината

Според плановете на БДЖ за 2019 г. се очаква ръст на превозените пътници с 2,6% (545 хил.). Това ще доведе до увеличение на директните приходите от продажби с почти 2 млн. лв. Субсидията по договора за обществената услуга с държавата се запазва в същия размер от 175 млн. лв.

Планираните оперативни разходи също се увеличават с 3 млн. лв. до 218 млн. лв., основно поради увеличението на минималната работна заплата и цените на енергоносителите.

Намалението на печалбата се компенсира от увеличението на приходите от продажба на неоперативни дълготрайни материални активи (ДМА) и отпадъчен скрап, в резултат на което нетната печалба се подобрява от 910 хил. лева за 2018 г., на 3.730 млн. лева по бюджет за 2019 г.

51 влака са отменени заради липса на локомотиви

51 влака са отменени заради липса на локомотиви

Бързите спират на допълнителни гари, за да обслужат пътниците